Boşanma Hukuku
Trend

Boşanma Davası Nasıl Açılır? *2023 Güncel

Boşanma davası nasıl açılır diye merak ediyorsanız ancak nereden başlayacağınızı ve neler yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Boşanma davası nasıl açılır sorusunu yanıtlamaya başlamadan önce bu makalede yer alan işlemlerin tamamının usul hukuku bakımından önemli olması sebebiyle davanızı boşanma avukatı yardımıyla açmanızda fayda vardır. Çünkü boşanma davası nasıl açılır konulu bu yazımızda avukat aracılığı ile veya avukatsız boşanma davası açmak isteyen kişilere yardımcı olabilecek bilgiler vermeye, boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap bulmaya çalışacağız.

Ancak belirtelim ki boşanma davası nasıl açılır konusunda yargılama usulümüz son derece teknik bir takım ayrıntılar barındırdığından boşanma işlemleri konusunda yapacağınız usulî bir hata size ciddi hak kayıplarına mâl olabilir. Bu sebeple biz boşanma davasını işinin ehli bir boşanma avukatı ile birlikte açmanızı tavsiye ederiz. Yani esasen boşanma davası nasıl açılır sorusunun cevabı çok zor bir hadise olmamakla birlikte önemli olan davanın sağlıklı bir şekilde takibi ve olumlu şekilde neticelendirilmesidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Peki boşanma davası nasıl açılır? Yine hatırlatmakta fayda var eğer maddi durumunuz yoksa ve bu durumu örneğin muhtarlıktan alacağınız bir fakirlik kağıdı ile kanıtlayabiliyorsanız bulunduğunuz ildeki baroya başvurarak size bir avukat görevlendirilmesini talep edebilirsiniz. Boşanma davası nasıl açılır konusunda adli yardım hakkında daha detaylı bilgi için: https://adliyardim.adalet.gov.tr/

Boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevaben baronun yapacağı araştırma ile gerçekten de maddi durumunuzun olmadığı tespit edilirse size bir avukat görevlendirilir ve davanın açılışında talep edilen yargılama harç ve masraflarından da muaf tutulmanız sağlanabilir. Boşanma davası nasıl açılır konusunu irdelemeye başlayalım:

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

Boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevaben; boşanmak için gerekli evraklar kısaca şu şekilde sayılabilir:

 • Boşanma Dava Dilekçesi
 • Kimlik veya pasaport
 • Vekille birlikte açılıyorsa boşanma dava vekaletnamesi
 • Gerekli harç ve gider avansının yatırıldığına dair makbuzlar
 • Dava dilekçesinde belirtilen ve hazır olan deliller ve dilekçe ekleri

Boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap olarak; birazdan bahsedeceğimiz boşanma dilekçesi yanında, kimliğiniz ve yine yazının devamında bahsedilen mahkeme harç ve masraflarına yetecek paranın yanınızda bulunması gerekir.

Bunların yanında zorunlu olmamakla birlikte dilekçenize ekleyeceğiniz evrak, belge, delil, fotoğraf vs. varsa davayı açarken dosyaya ekleyebilirsiniz. Bunların boşanma davası nasıl açılır sorusuna yanıt olarak yargılamanın devamındaki süreçte dosyaya eklenmesi de mümkündür. Boşanmak için gerekli evraklar bunlardan ibarettir.

Dikkat:
Boşanma davası nasıl açılır soruauna cevaben boşanma yargılaması Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda hukuk yargılamaları için öngörülen sıkı usul şartlarına tabidir. Örneğin delillerin bildirilmesi için, taleplerin açıklanması için, delillerin sunulması için, davanın ıslahı için bir takım süreler, kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara riayet edilmemesi ciddi hak kayıplarına sebep olabilir. Bu nedenle ve boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap bulabilmek adına boşanma davasının bir avukat aracılığı ile açılması hak kayıplarının önlenmesi bakımından son derece önemlidir.

Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması

Boşanma davası nasıl açılır sorusuna ilk yanıt olarak dava dilekçesinin hazırlanması ve adliyeye teslimi aşaması diyebiliriz. Öncelikle mahkemeye sunacağınız boşanma dilekçenizi hazırlamanız gerekiyor. Boşanmak için gerekli belgelerin başında elbetteki boşanma dilekçesi geliyor. Peki boşanma dava dilekçesinde neler yer alır ?

Öncelikle davayı açacağınız mahkemenin ismini dilekçenizin başına yazmanız gerekiyor. Boşanma davası nasıl açılır ve hangi adliyede açılır sorusunun cevabını yazımızın devamında veriyor olacağız. Ardından Davacı olarak kendi ad soyad TC kimlik no. ile adres bilgilerinizi ve karşı tarafın aynı şekilde ad soyad adres bilgilerini yazmalısınız. Boşanma davası nasıl açılır sorusunun devamında davanızın konusunun boşanma davası olduğunu belirttikten sona boşanma gerekçelerinizi paragraflar halinde sıralayabilirsiniz.

BUNA DA GÖZAT: Boşanma Sebepleri
https://hukukmakalem.com/bosanma-sebepleri/

Boşanma sebeplerini sıraladıktan sonra bahsettiğiniz boşanmaya sebep olan olaylara ilişkin iddialarınızı nasıl kanıtlayacağınıza dair delillerinizi yazmanız gerekiyor. Boşanma davalarında en önemli deliller tanıklardır. Eğer bahsettiğiniz olayları ifade edebilecek tanıklarınız varsa onların isim ve adreslerini deliller listenize ekleyiniz.

Bunun haricinde mahkeme gerek görürse bilirkişi raporu, fotoğraflar, çeşitli belgeler, mektuplar, yazışmalar ve aklınıza gelebilecek iddialarınızı kanıtlayabilir, her şey boşanma davasında delil niteliği taşıyabilir ve deliller listesine eklenmelidir. Hukuk usulümüzde belli bir aşamadan sonra delil bildirilemediğinden bu aşamada tüm delillerin bildirilmesi yerinde olacaktır. Bu da boşanma davası nasıl açılır sorusuna bir yanıt niteliğindedir.

Son olarak netice-i talebinizi yani mahkemeden tam olarak ne istediğinizi açık ve net bir şekilde dilekçenizin sonuna yazmanız gerekiyor. Peki boşanma davası nasıl açılır ve ne istenebilir derseniz;

Öncelikle tabi ki boşanmaya karar verilmesini, varsa ve istiyorsanız müşterek çocukların velayetinin tarafınıza verilmesini, yine istiyorsanız maddi ve manevi tazminat talebi, kendiniz için yoksulluk nafakası ile müşterek çocuğunuzun giderleri için iştirak nafakası ile yargılama masraflarının karşı tarafa yüklenmesini netice-i talebinizde yazabilirsiniz. Dilekçenizin yanında adliyeye giderken nüfus kağıdınızı da yanınıza almayı unutmayınız. Dava açmak için dava dilekçesi ve nüfus kağıdı ilk etapta yeterlidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır ve İlk Nereye Başvurulur ?

Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma davasını açabileceğiniz üç alternatif yer bulunmaktadır. Ya sizin ikametgahınızın bulunduğunuz yerdeki adliye, ya eşinizin ikametgahının bulunduğu yerdeki adliye ya da son 6 ay eşinizle birlikte yaşadığınız yerdeki adliyede boşanma davanızı açabilirsiniz.

Davanın görüleceği mahkeme ise aile mahkemesidir. Yukarıdaki dilekçenizin başına bulunduğunuz yerdeki aile mahkemesine hitaben yazmalısınız. Bazı ilçe adliyelerinde aile mahkemeleri bulunmadığı için bu tür küçük adliyelerde boşanma davalarına asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla bakmaktadır. O halde davanızı asliye hukuk mahkemesine hitaben yazacağınız boşanma dilekçesi ile açacaksınız.

Eğer büyük bir adliye ise tevzi bürosuna ya da ön büroya, küçük bir adliye ise yazı işleri müdürüne dilekçenizi verdiğinizde size ödemeniz gereken harç ve gider avansı miktarını bildirecektir. Bu bedeli mahkeme veznesine yatırdıktan sonra artık boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap alarak boşanma davası açma işleminiz tamamlanmış demektir. Bundan sonrası artık usuli bir takım işlemlerden ibarettir.

Boşanma Davası Açma Masrafları

Peki boşanma davasının maliyeti ne kadardır? Boşanma davası nasıl açılır sorusunun yanında en önemli sorulardan biri de işin maliyetinin ne kadar olacağıdır. Boşanma davası açma masrafı olarak sizden harç ve gider avansı adı altında belli bir miktar ücret ödemeniz istenecektir. Harç her yıl farklı tarifelerle devlet tarafından belirlenen ve davanın açılabilmesi için yatırılması zorunlu olan bir meblağdır. Harç miktarı talep ettiğiniz tazminat ve nafaka miktarlarına göre değişiklik göstermektedir. Gider avansı ise yargılamanın devamı için yapılması gereken dosya masrafı, tebligatlar gibi giderler için talep edilen meblağdır. Boşanma davası nasıl açılır sorusuna bir başka yanıt da budur.

Harç ve masraf hesaplama yapmak için uyap vatandaş portal sayfasını kullanabilirsiniz:
https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/index.jsp

Davanızda haklı çıkmanız halinde bu ödediğiniz harç ve gider avansı bedellerinin karşı tarafça size ödenmesi mahkeme tarafından hüküm altına alınacaktır. Davayı kaybetmeniz halinde ise kendi yaptığınız masraflar üzerinize kalacağı gibi karşı tarafın yaptığı masrafları da karşılamak durumunda kalırsınız. Bu da bir boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevaptır.

Bunun haricinde yargılama sürecine başka masraf çıkar mı ? Örneğin müşterek çocukların velayetini talep ediyorsanız mahkeme çocukların hangi tarafta kalmasının pedagojik olarak çocukların menfaatine olduğunu tespit etmek üzere uzman bilirkişiden rapor alacaktır. Bu rapor için bilirkişiye ödenecek olan ücreti de mahkeme davacı yandan yani sizden talep edecektir. Bunun haricinde ödemiş olduğunuz gider avansının bitmesi halinde yine gider avansı eklemeniz için sizden talepte bulunulabilir. Boşanma davası nasıl açılır sorusuna yanıt alabileceğiniz bir diğer husus budur.

Peki boşanma davası nasıl açılır? Bundan sonraki süreçte hazırlamış olduğunuz dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilecek ve cevap dilekçesi vermesi halinde bu sefer cevap size tebliğ edilecektir. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra mahkeme duruşma günü belirler ve bu duruşma gününü de taraflara tebliğ eder. Böylece boşanma davası karar duruşmasına kadar belli aralıklarla açılacak celselerle devam eder. Boşanma davası nasıl açılır sorusuna genel hatlarıyla bu şekilde cevap verebiliriz.

Boşanma İşlemleri Sürecinde Psikolojik Yıpranma

Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma işlemleri ister istemez taraflar için psikolojik anlamda yıpratıcı olabiliyor. Boşanma aşamasına gelene kadar yaşananların üzerine bir de boşanma sürecinin sorunlu geçmesi durumu daha yıpratıcı hale getiriyor. Bu noktada boşanma davası nasıl açılır sorusuna yanıt olarak bir avukat ile takip edilmesinin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü yeni uyuşmazlık konularını meydana getirmemek, tarafların birbirleriyle olan iletişimini en aza indirip boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevaben bütün süreci avukatla takip etmek olası tatsız hadiselerin de önüne geçebiliyor.

 • Avukatınız sizi süreç hakkında bilgilendirir ve en kısa sürede boşanma işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar. Bu sayede boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap bulmuş olursunuz.
 • Karşı tarafla müzakere sürecini yönetir. Anlaşmalı boşanma ihtimalini sorgular ve sürecin anlaşmalı şekilde neticelenmesi için gayret gösterir.
 • Boşanmanın ekonomik sonuçları hususunda karşı tarafla olan diyaloğu gerçekleştirir. Maddi veya manevi tazminat, nafaka talepleri konusunda karşı tarafın pozisyonunu anlamaya çalışır.
 • Ortak çocuklar varsa velayet ve çocuklarla kişisel ilişki kurulması konusunda süreci yönetir. Anlaşmalı boşanma protokolünün önemli unsurlarından olan velayet konusunda tarafları uzlaştırmayı hedefler.
 • Aynı şekilde ortak malların, menkul ve gayrimenkullerin paylaşımı konusunda mutabakata varılmasına yardımcı olur.
 • Anlaşma sağlanamaması halinde boşanma konusunda karşı tarafın kusurlarını ortaya koyacak delilleri toplar, mahkemeye ibraz eder.
 • Yargılama sürecine katılır, yazılı ve sözlü olarak müvekkilini mahkeme önünde temsil eder. Gerekli yasal işlemleri gerçekleştirir, talepleri dermeyan eder ve davanın müvekkili lehine neticelenmesi için çalışır.
 • Yargılama neticesinde elde edilen hakların icrası için gerekli cebri icra işlemlerini gerçekleştirir. Karşı taraf ödemeye yanaşmıyorsa tazminat ve nafaka alacakları için icra takibi başlar, çocuklarla kişisel ilişkinin tesisinde hukuki süreci yönetir. Mal paylaşımında malvarlığının müvekkiline devri prosedürlerini gerçekleştirir.
 • İlk derece kararının istinaf ve temyize taşınmazı gerektiğinde müvekkilini bu süreçte de üst yargı mercilerinde temsil eder.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası nasıl açılır yazısını okuduğunuz için teşekkür ederiz. Yazıda sizlere kısaca boşanmak için gerekli evraklar ve boşanma davası açma işlemi konusunda bir takım detayları aktardık. Boşanma davası nasıl açılır konusu ile ilgili daha fazla sorunuz varsa ve boşanma işlemleri konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

24 Yorum

  1. Merhaba ben nurdan 9 aylık evliyim ve eşimin uyuşturucu kullandığını öğrendim ve bırakır diye hep bekledim hastaneye gttik bı sonuç alamadık hala aynı ve smdi boşanmayı düşünüyorum çocuğum yok ve nasıl yol izleyebilirim bana yardımcı olur musunuz hemen boşanmak istiyorum .

   1. Uyuşturucu kullanıyor olması bir boşanma sebebidir. Ancak mahkemede bunu reddedirse nasıl ispatlayabilirsiniz, hakkında açılmış bir dava var mı eşinizin?

    1. Evlendiğim günden 2 hafta sonra yatağın altında buldum eroin kullanıyomus kendide itiraf etti ve bulduğum şeyin fotosunu çektim o var sadce elimde birde torbacilarla konuşması msjlar falan . onun adına açılmış dava varmı bilmiyorum ama uyuşturucuyla alakalı arkadaşına şahitlik yapmıştı diye hatırlıyorum

    2. Eşimin adına uyusturucu konusunda açılan bir çok dava var mahkemeye gitmedi 3yıllık evliyim 2yaşında çocuğum var bosanmak istiyorum ama avukat tutacak maddi durumum yok kendim dilekçe yazıp vereceğim kolay bosanabilirmiyim bosanmaya itiraz etse dava düşermi

   2. Hemen boşan ve asla çocuk yapma benim adımda nurdan evlendim 7ay sonra çocuğum oldu eşim uyusturucu kullanıyordu çocuk olunca düzelir dedim daha kötüye gidiyoruz ben savcılıkta şikayette bulunup uzaklaştırma aldım boşanıcağım sakın inanma hemen boşan kurtulmaya bak asla bu içtikleri zıkkımı bırakmıyorlar asla

   3. Çocuğun olmadan hemen ayrılın çocuk olduktan sonra zor olur.Barolar birliği üçretsiz..

  2. Merhaba evliyim karşılıklı anlaşarak boşanmak istiyoruz anlaşamadığımız için en hızlı şekilde nasıl olur bu durum iki tarafta da sorun yok

 1. Davanın açıldığına dair hem bana hem de karşı tarafa tebliğ ulaştığı ve karşı taraf cevap vermedi hâlde mahkeme tarihinin henüz belli olmamasının sebebi ne olabilir.

  1. Karşılıklı dilekçelere ilişkin süreç tamamlandığında mahkeme duruşma yoğunluğuna göre uygun bir tarih için duruma günü tensip edecektir.

 2. Merhabalar
  Ben 1 bucuk senelik evliyim ve eşim sürekli en ufak seylerden tartısmalar yaratıyor.Hayatımda duymadıgım küfürleri ailesinin yanında akrabalarının yanında ediyor. Hiçbir sekilde evlilik adına yakınlıgımız olmuyor.Bazen tebessum sarılır. Ama genel aylardır günlerdir surtı asık sohbettımkz olmuyor.Alısverıs market gıbı vs yere gittigimizde bile kavgalı gidiyoruz. Ve bende artık yoruldum ayrılma kararı aldım . 1 senedir ilişki durumumuz yok. Ben nasıl dava açabilirim . Çalışmıyorum kaçarak evlilik yaptık. Düğünümü yaptılar eşim Bir sirkette bölüm yöneticisi . Maddi durumum tek başıma yok .Ne yapmam lazım

 3. Merhabalar. Ben 23 yaşındayım ve evliyim. Annem babamdan boşanma kararı aldı. Bu zamana kadar başkalarının yanında küçük düşürmekten tutunda napacagi hakkında anneme ve bize sürekli komut vererek üzerimizde baskı oluşturdu ve gerek psikolojik gerekse fiziksel şiddete maruz kaldık. Ama araya büyükler girince şikayetçi olmamıza izin vermediler
  annem bu zamana kadar hep sabretti ama artık dayanamıyor ve boşanmak istiyor. Dolayısıyla yaşadığımız şeyleri ispatlayacak Bi kaç kişi dışında bi delilimiz de yok. 2 ev bi arabamız var evler babamın araba annemin üzerine. Evleri satarım diye tehdit ediyo bizi tedbir koydurmak istedik ayrı olmanız lazım dediler napacagimizi bilemedik yardımcı olursanız sevinirim..

 4. Merheba ….
  Ben iranliyim turkiyede evlendim
  Bosanmak icin avukat vekalet verdim
  Suan bilgi almak istiyorum ki avukat mehkemeye tek basina yeter mi
  Yoksa benim mehkemeye gittmem gerekli ?
  Bilgi verarmisiniz ?

 5. Bi arkadaşım boşanmak istiyor.eminevimden ev aldılar ama hala ödeniyor ev kendi üstüne boşanma davası açmadan evi satma şansı olur mu.esiyle paylaşmak istemiyor.gizli satabilir mi acaba eşinden falan imza isterler mi bunun için

 6. Iyi günler Ben yaklaşık on yillik evliyim 15 yaşında kendimden 13 yaş büyük biriyle zorla evlendirildim ve şimdiye kadar 3 çocuğum oldu şu an 4. Çocuğa gebeyim hep istediğim dışı zorla olan ilişkiden meydana geldi kendimi korumama dahi izin verilmedi ben evlendigim günden beri resmen eve hapsedilmiş evden hastaneye hastaneden eve çıkabilen birisiyim eşim hoca yani cami imami herşeyimi kısıtlıyor bi insanın gülmesi bile kisitlanirmi benim kısıtlanıyor tv de izlediğim yarışma programlari bile..Ve evlendigim günden beri ailesi tarafından hiç sevilmedim defalarca iftiraya gıybette sözlü saldırıya uğradım ve bunlarla aynı yerde aynı binada ve cevrede oturmaya mahkum edildim defalarca kendimi öldürmek istedim baba evine gitmek istedim babam ve abim Bni öldürmekle dövmekle tehtit etti hiç istemediğim bi hayata zorla mahkum ettiler Bni ve o evden ancak cesedin gelir dediler kocam olacak şahıs Bni hiç anlamıyor dinlemiyor ve hep kendi dediğini yapıyor benim konuşmaya bile hakkım yok birine anlattığım an inanmıyorlar bile hemen onu korumaya alıp o hoca adam memur senin yedigin önünde yemedigin arkanda deyip Bn suçlanıyorum Bn dayanamıyorum artık kaç gündür kendimi odaya kapattım sürekli ağlıyorum birşey yiyip içemiyorum kocamın umurunda bile değil ben çok caresizim çok caresizim elimden hiç birşey gelmiyor ve Bn yavaş yavaş ölüyorum benim gibi binlerce kadın var biliyorum ve diye bilecegim tek şey dünya kadınlar için gerçek bi CEHENNEM

 7. Merhaba 9 yıllık evliyim eşim her geçen yıl çekilmez hal aldı.Ne sevgi kaldı ne saygı.Onunla boşanmak istiyorum.Geçen sene ev aldık.Kendisin kefillik yüzünden borcu var.Boşanma sonrası mal paylaşımı olacak ama ben vermek istemiyorum çünkü çocuklarım için almış olduğum evi kaybetmek istemiyorum.Bunu çözebilmemin bir yolu var mı?

 8. Merabalar ben 9 senedir evliyim iki çocuğum var 9 senedir eşimle ben evililik bir hayatımız yok benle evli diil öyle davranıyor boşanmak istiyorum artık

 9. Merhaba ben dava açmak istiyorum ama illaki ikamet adresimizden mi açabiliriz başka şehirden açmak mümkün değil mi

 10. 2 yıllık evliyim,eşimi çok seviyorum Ama bana yaptıklarını unutamıyorum -darp,şiddet,hakaret,küfür,ailem ve ailesi önünde rezil etmek Bi yere gittiğinde söylememek yada telefonları açmamak,aldatmak ve bişey olmamış gibi davranmak ,zorlan istemediğim şeyleri yaptırması yapmayınca sinirlenip vurmak,ısırmak… Elimde sadece darptan fotoğraflar var ,ses kaydı başkasınla cinsel ilişkiye girdiği,abimi kandırım başkasınla cinsel ilişkiye girmek (abim itiraf etti) Kadnları ayartması sosyal medyadan Telefonunda şifre var görmüyorum bişeyini… Yardım edin ne yapmalıyım Yurtdışından geldim tc kimliğim yok bir kişinin sözüne inanıp Davada nasıl kanıtlarım olması lazım söylermsnz??? Şahit olması lazım mı ? Bi önceki eşiyle darptan boşanmış ? Nasıl kanıt olması lazım elimde Söylermisinz…

 11. Ben 15 yıllık evliyim bugün eşimin telefonunda beni aldattığını dair ses kayıtları buldum boşanmak istiyorum üç çocuğum var nasıl olacak çocuklarım ne olacak bir bilgi verirmisiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir