Boşanma Hukuku
Trend

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali ve Hapis Cezası *2023

Dünyada kabul gören değerlerin değişmesi ile birlikte artık insanların birbirlerine olan ihtiyacı azalmaya başladı. Bu durumun dolaylı etkisi neticesinde de evli çiftlerin boşanma oranlarında her yıl büyük bir artışın görülmesine neden oldu. Ancak boşanmak hali tamamen bir ayrılık anlamına gelmeyip beraberinde pek çok farklı sorumluluğu getiriyor. Bu sorumluluklardan insanın aklına ilk geleni ise nafaka yükümlülüğü. Nafaka yükümlülüğünün ihlali ise hukukumuzda tazyik hapsini gerektirir bir suç olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

nafaka yükümlülüğünün ihlali

Sanılanın aksine nafaka boşanan eşlerden birinin ölümüne kadar sürmek zorunda değildir. Çeşitli şartların mevcudiyeti ile nafaka yükümlülüğünün kaldırılması mümkündür. Nafaka veren ya da nafaka alanın sosyal ve ekonomik durumunda meydana gelen değişiklikler ile nafaka yükümlülüğü kendiliğinden ortadan kalkabilir. Ayrıca Aile Mahkemesine yapılacak bir başvuru neticesinde hâkim artık nafaka verilip; alınmasına yer olmadığı kanaatine ulaşılırsa yardım nafakası sona erebilir. Çocuklar için ödenen iştirak nafakasının sona ermesi ise daha farklı koşullara bağlanmıştır. Nafaka ödenen çocuğun belirli bir yaşa ulaşması; eğitim hayatının sona ermesi, kız çocuklar için evlenmesi gibi hallerde babanın iştirak nafakası ödeme yükümlülüğü sona erecektir.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Cezası

Hukukumuzda nafaka; yardıma muhtaç kimsenin hayatını idame ettirebilmesi için ihtiyacı olan asgari tutarı alabilmesidir. Hal böyle iken nafakanın ödenmesinin bir keyfiyete bırakılması mümkün değildir. Kanun koyucu da bu durumu böyle yorumlamış ve kanunu hazırlarken bir nafaka ödememe cezası öngörmüştür. Bu düzenleme uyarınca; nafaka veren ödeme yükümlülüğünü yerine getirmez ve nafaka alanı mağdur edecek olursa; nafaka alanın yapacak olduğu şikâyet neticesinde 3 aya kadar tazyik hapsi ile karşılaşır.

Nafaka ödememe cezasında şikâyet zamanaşımı süresi 3 aydır. Ödenmeyen nafaka borçları hakkında 3 ay içerisinde bir şikâyette bulunulmaz ise şikâyet hakkı düşecektir. Bu da aslında son 3 aya ait gecikmiş nafakanın ödenmesi ile hapis cezasından kurtulma imkanını doğurmaktadır.

Yardım Nafakası Hakkında Bilgi Almak İçin:
https://hukukmakalem.com/yardim-nafakasi/

Bu hapis cezasının amacı tam bir cezalandırma olmayıp; nafaka vereni birikmiş nafaka borcu hakkında ödeme yapmaya teşvik etmektir. Bu nedenle nafakada alınan hapis cezasının HAGB ya da para cezasına çevrilme gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak nafaka yükümlüsü eğer nafaka borcunu öder ise hakkında başlatılan şikâyet iptal olacak ya da hüküm kesinleşip infaz aşamasına gelinmiş ise de hapis cezasını tamamlamasına gerek olmaksızın özgürlüğüne kavuşacaktır.

Belirtilmesi gereken bir diğer husus da birikmiş nafaka alacakları için şikâyette bulunulamaz. Yukarıda değindiğimiz gibi geriye dönük 3 ay için bu şikayet mümkündür. Zira bu cezanın amacı aylık ödemelerin devamlılığını sağlamaktır. Hal böyle olunca; toplu ve yüklü miktarda nafaka alacaklarının nafaka verenden tahsil edilememesi halinde geçmiş borçlarla ilgili şikayet dikkate alınmayacaktır. Böyle durumlarda birikmiş nafaka borcu taksitlendirilmelidir. Bu çözüm yolu hem nafaka veren hem de nafaka alan için mantıklı olacaktır.

Nafaka Hapis Cezası Nasıl Kalkar?

Nafaka yükümlülüğünün ihlali sebebiyle nafaka ödememe hapis cezası İcra Ceza Mahkemeleri’nde görülen bir dava türüdür. Duruşmalı bir yargılama yapılır ve hâkim önündeki delillere ve taraf beyanlarına göre bir karar verir. Şunu söyleyebilirim ki İcra Ceza Mahkemesi hakiminin hüküm verirken göz önüne alması gereken ilk unsur şikâyete konu ödemelerin yapılıp yapılmadığıdır. Bu nedenle hakkınızda böyle bir ceza yargılaması devam ediyorsa doğrudan şikâyetin konusu olan taksiti öderseniz nafaka alacaklısının şikayeti düşüyor ve herhangi bir hapis cezası ile karşılaşmıyorsunuz.

Yoksulluk Nafakası İçin Bilgi Almak İçin:
https://hukukmakalem.com/yoksulluk-nafakasi/

Olur da ödemeyi yapamazsanız ya da ödeme yaptığınız bir aylık nafaka ödemesi şikâyet konusu olursa hâkimi bu konuda duruşmada savunma yapmanız gerekiyor. Eğer savunmanız kabul görmez ve hâkim nafaka veren aleyhine 3 aylık tazyik hapis cezasına hükmederse; sanık 7 gün içerisinde bir sonraki numaralı İcra Ceza Mahkemesine verecek olduğu itiraz dilekçesi ile nafaka hapis cezasını kaldırabilir.

Eğer müşteki yani nafaka alacaklısı şikayetçi duruşmaya gelmezse hakim şikayeti düşürür ve dosyayı kapatır. Ancak bu durum nafaka borçlusu için geçerli değildir. Nafaka borçlusu usulüne uygun davete rağmen duruşmaya gelmese dahi yokluğunda hapis cezası verilmesi mümkündür. Ödemenin yanında alacaklı ile anlaşarak nafakanın ödenmesi doğrultusunda bir ödeme planı için mutabakata varılırsa, bu aynı zamanda şikayetten vazgeçme anlamına geleceğinde dosya kapanacak ve dava düşecektir.

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. merhaba nafaka 2 aylık verilmemişse bile örnegin mart nisan ayı nafakasını ödememiştir şeklinde talep edebiliriz değil mi yani illa 3 ay beklememiz gerekmiyor?

  2. Merhaba çocuğum için bağlanan nafaka 4 yıldır ödenmiyor ne yapmam gerekir icra takibi baslatabilirmiyim

  3. 2010 yılında eşimden ayrıldım mahkeme tarafından nafaka bağlandı çalıştığın sürece maaşından nafaka icra yoluyla kesildi ancak işten ayrılmam nedeniyle nafaka koşullarını yerine tam olarak getiremedim yani karşı taraf şikayetçi oluyor hapis cezası çıktıktan sonra bir yıl içerisin de üç dört aylık nafakayı yatırınca ceza kalkıyor ama 1yil içerisindeki geri kalan ayları yatıramıyordum.simdi ise karşı taraf 2010 yilindan 2019 yılına kadar eksik nafaka ödeme nedeniyle dava açmış eksik ödenen nafakaları hak edebilirmi ve ödeme koşulu olmassa yine hapis cezası çıkarmı yada çıkan eksik nafaka toplamını taksitlendirme mümkün olurmu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casibom