Son Makaleler

  2 gün önce

  Vekaletname *2023 Vekaletname Nasıl Düzenlenir?

  Vekaletname ile vekil tayin edilen kişi, vekaletnamenin vasfına göre vekalet veren adına belirli işleri yapmaya yetkili kılınır. O halde vekaletname,…
  2 gün önce

  Kira Sözleşmesi *2023 Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

  Kira sözleşmesi Borçlar Kanunu ile tanzim edilen ivazlı sözleşmelerdendir. Bir başka deyişle kira sözleşmesi, sözleşme taraflarına karşılıklı borç yükler. Bu…
  2 gün önce

  Fazla Mesai *2023 Fazla Mesai Ücreti Nasıl İspatlanır?

  Fazla mesai olarak adlandırılan kavram işçinin yasal süreler dışında çalıştırılması ile ilgilidir. 4857 sayılı iş kanunu işçi ve işverenlerin yasalar…
  2 gün önce

  Denetimli Serbestlik *2023 Denetimli Serbestlik Türleri

  Denetimli serbestlik, yasaların suç kabul ettiği eylemleri işleyen kişilerin, yasada öngörülen koşulları taşıması durumunda, kanunda düzenlenen denetim süresi zarfında toplum…

  Önemli Makaleler

  Tüm Makaleler