İcra Hukuku
Trend

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır? *2023

İcra takibi neticesinde aracınız üzerine haciz konulmuş ise araç üzerindeki haciz kaldırma işlemini yapabilmeniz için yapmanız gerekenleri yazımızda derledik. Alacaklının başlattığı icra takibi neticesinde eğer ödeme emri tebliği ile takip kesinleşmiş ise alacak miktarını karşılamak üzere üzerinize kayıtlı motorlu taşıta sistem üzerinden haciz kaydı işletebilmektedir. Peki sistem üzerinden gerçekleştirilen bu araç üzerindeki haciz nasıl kaldırılır ?

Çeşitli ihtimaller göz önünde bulundurularak icra müdürlüğü tarafından konan araç üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorusunu aşağıda başlıklar halinde ele aldık. Araç üzerindeki haciz ile ilgili sorularınızı aşağıdaki yorum bölümüne ekleyebilirsiniz.

Araç Üzerindeki Haciz

Borcun Ödenmesi

Eğer borcun varlığını kabul ediyorsanız ve ödeme niyetindeyseniz takibin gerçekleştirildiği icra dairesine giderek veya bulunduğunuz yere en yakın icra dairesinden muhabere yoluyla takipte talep edilen alacak miktarını faiz ve vekalet ücreti gibi ferileriyle birlikte ödeyerek, dosyayı kapatabilirsiniz. Dosya borcun ödenmesi suretiyle kapatılması durumunda araç üzerindeki haciz de kalkacaktır.

Hatalı Haciz İşlemi

Araç üzerindeki haciz şerhinin sehven yani icra takip elemanlarının bir hatası neticesinde, örneğin tarafı olmadığınız bir icra takip dosyasından konulduğunu düşünüyorsanız dilekçe ile haczin konulduğu icra müdürlüğüne başvurmanız halinde yapılan hatalı işlem geri alınacak ve araç üzerindeki haciz kaldırılacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde hatalı işlemle ilgili olarak icra hukuk mahkemesine başvurmanız mümkündür. Bu durumda mahkeme yapılan işlemi inceleyecek ve icra memurundan kaynaklanan bir hatalı işlem olduğunu tespit ederse araç üzerindeki haciz şerhinin kaldırılmasına karar verecektir.

Alacaklı ile Anlaşma

Alacaklının koydurduğu araç üzerindeki haciz yine alacaklının talebi ile kaldırılabilir. Bunun için alacaklı ile iletişime geçerek araç üzerindeki haciz şerhinin kaldırılmasını talep etmeniz mümkün. Örneğin borcunuzu ödeme niyetinde olduğunuzu ancak haczin kaldırılması şartıyla borcun taksitlendirilmesini talep ettiğinizi belirtir ve bu konuda alacaklıyla mutabakata varabilir iseniz borçlunun icra müdürlüğüne yapacağı başvuru ile aracınız üzerindeki haciz kalkacaktır.

Araç Üzerindeki Haciz ve Süre Nedeniyle Düşmesi

İcra ve İflas Kanunu 106 ve 110. maddelerine göre motorlu taşıtların ve diğer tüm taşınır malların haczinden itibaren alacaklının 6 aylık süre içerisinde satış talebinde bulunması gerekir. Eğer araç üzerindeki haciz işleminin düşülmesinin üzerinden 6 aylık sürenin geçmesine rağmen alacaklı tarafından satış talebinde bulunulmamış ise icra dairesine vereceğiniz bir dilekçe ile araç üzerindeki haciz şerhinin kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

İİK 106 – Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.
İİK 110 – Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.

Menfi Tespit Davası

İcra takibi açılmış ve tarafınıza yapılan tebligat neticesinde takip kesinleşmiş ise borçlu olmadığınız kanaatinde iseniz menfi tespit davası açmanız gerekmektedir. İcra takibi sonrası açılan menfi tespit davası takipte talep edilen alacak bakımından borçlu olmadığınızın mahkeme kanalıyla tespit edilmesini sağlamaktadır. Açılacak menfi tespit davasında alacağın %15’i oranında teminat yatırmak suretiyle takiple ve araç üzerindeki haciz ile ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep edebilirsiniz.

İcra takibi hakkında: https://hukukmakalem.com/icra-takibi-nasil-yapilir/

İİK 72/3 – İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyle icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.

Menfi tespit davasında mahkemenin vereceği ihtiyati tedbir kararı takibi durdurmamakla birlikte icra dosyasına yatan paranın alacaklıya ödenmesini engellemektedir. Bu da alacaklının dava neticeleninceye kadar icra kanalıyla alacağını tahsil etmesinin önüne geçmektedir. Araç üzerindeki haciz şerhini kaldırmak için mahkemeden alınan tedbir kararı yeterli değildir. Araç üzerindeki haciz şerhinin kaldırılabilmesi için tedbir kararı aldıktan sonra ayrıca icra dairesine alacağın tamamını depo etmek veya bir teminat mektubu ile borcu temin etmek suretiyle konan haczin kaldırılmasını talep etmeniz gerekmektedir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2014/17990 E., 2014/23528 K.
Kural olarak, borçlu tarafından İİK’nun 72/3. maddesi koşullarında menfi tespit davası açılması halinde alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere teminat karşılığında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi istenebilir. Borçlunun, mahkemece tayin edilen teminattan ayrı olarak, talep anına kadar ferileri ile birlikte hesaplanan dosya borcunun tamamını icra müdürlüğüne yatırması ya da bu miktarı karşılayan ve her an paraya çevrilebilir muteber kesin banka teminat mektubunu vermesi halinde alacaklı tarafından takibe devam edilemez.
Öte yandan İİK.nun 85.maddesi uyarınca borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Buna göre, dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut araç üzerindeki haciz şerhleri aşkın hale geleceğinden kaldırılmaları gerekir.

İlgili Makaleler

33 Yorum

 1. Peki hocam bu haczin bedelini odediğimiz gun içinde o haciz kalkarmı aracı noterden satışı olurmu

 2. Biz davayı kaZandık hakimin Kararı yalnış oldu Borcu ödendiğini sanmiş tarafımıza geri iradesine karar verdi biz borcu ödemediniz için Karşıtaraf itiraz edip. Dava açtı tekrar henüz devam eden dava süresince arabaya haciz konuldu Ne yapmamız gerek bi avukata sorduk davayı kazansak bile haciz kalkmaz diyor n

 3. ben vergi dairesine gidip ,hacizli motorun yapılandırılmış tüm borcunu peşin ödedim , elektronik hacizi bankalardan kaldırttım , fakat herşeye rağmen e devlette , aracım üzerine haciz gözüküyor , e devletten baktım Ankara 24. Bölge icra dairesi yazıyor , aradım dosyanız yok diyor ,, birşey anlamadım , bu haciz nasıl düşecek

  1. hocam aynı dert bende de var. borcu ödedim dava dosyaları kapandı hatta e devlette görünen dava dosyalarıda yok artık ama motorumun üzerinde haciz hâlâ görünüyor. icra dairesine gittim benden 650 tl harç bedeli istediler. bunu öderseniz kaldırırız dediler ama ben ödemedim. çünkü param yoktu. sonra biraz araştırdım, devlet bankalarına olan borçlardan dolayı harç alınmazmış ama benden istediler. birde şöyle bişey var benim haciz konulalı 1 yılı aştı. bu yazıdada anlatıldığı gibi 1 yılı geçince otomatik düşmesi lazım. bende yarın gidip dilekçe vercem icra dairesine bakalım nolcak. aylardır bununla uğraşıyorum. daha doğrusu uğraştırıyorlar. kanun belli devlet bankaları harçlardan muaftır diyor ama icra benden harç istiyor. hemde öyle 50 100 değil 650 lira. az para değil benim için. yarın dilekçeyi verince nolcak bakalım. bende merak ediyorum.

 4. Aracım üstünde 6-7 senelik 2 tane haciz var dilekçe vermem durumunda hacizler düşer mi yoksa düşmeme ihtimali var mı dosya masrafı öder miyim

 5. Benim aracımda ki haciz 3 yılı doldurdu. borç benim olmadığı halde ödedim. dava düştü ne yenileyen var ne haciz ama aracımda hala haciz var. dilekçe de verdim ama sonuç yok.

 6. Merhaba ben e devletten sisteme baktığımda araç üzerinde haciz vardı icra dairesi ne itirazını yaptım bana teolog gelmeden haciz yapmışlar daha sonra nasıl olduysa ben itirazyaptiktansonra avukat 4. Ayda konulan icrayı 9 .aya almış bu konu hakkında ne yapabilirim sonuçta avukat usulsüzlük yapmış bunun 4 ayda hafızın koyulduğu bu nasıl ispat edebilirim yardım çığlığı olursanız sevinirim teşekkürler

  1. ne olacak icrada çalışan görevli personel vazifesi olmadığı halde avukatı arıyor bak dosyana itiraz ediliyor diyor ( 100 lira toka ediliyor ) araç haczi kaldırma talebi var hemen avukat uyap üzerinden yada adliyeden masraf avansı yatırılıp tekrardan haciz konuluyor yani rüşvet çarkı her yerde dönüyor

 7. Merhaba Acil Bir Destek Olur musunuz ?
  11.01.2019 Tarihinde arabama haciz kondu e devlet den baktığımda (H) Hacizli yazıyor sadece yakalamalı falan yazmıyor 1.250 TL icradaki kredi kartı borcumdan dolayı bu borçtan dolayı arabama yakalama kararı çıkar mı lütfen bi yardımcı olun beni biraz bu konuda bilgilendirin şimdiden çok teşekkür ederim.

 8. slm hocam arabam verasetli araç verasetten dolayı varislerinin 2 kişinin adına borç varmış ödemeleri mümkün görünmüyor arabanın üzerinde haciz işlemi var yanlız 6 ayı aşmış durumda aracında 5 yılı dolmak üzere bütün (23 kişi) varislerin noter tastikli satış yapa bilme vekaletleri bende var ne yapa biliriz borçlar arabadan daha yüksek 75 milyar deyerindeki araç varislerin borcu 130 bin gibi (hacizli)payına düşenarabadan yaklaşık beş bin tl gibi

 9. Hocam araç üzerindeki haciz 6 ayı geçmişse nasıl bir dilekçeyle icra dairesine başvuralım. Bir dilekçe örneği yazabilirmisiniz.

 10. Merhaba Turkcell avukatlık burosundan 10.07.2018 tarihinde icra davasi acilmis ben 10.09.2018 tarihinde borcu odedim 2 ay sonra harici birde 20 tl galiba icra dosyasinin kalkmasi icin para odedim ama tarih 11.04 2019 hala motorsikletin uzerindeki icra devam ediyor daha doğrusu haciz diye belirtilmis yani benim ucreti odedigim tarihten itibaren 7 ay geçmiş benim merak ettigim kisasa kisas yapabilirmiyim buradaki magduriyet nedeniyle ben dava acabilirmiyim yada hiç ugrasmayayim bu hacizi nasil kaldirabilirim cevabinizi merak ile bekliyorum iyi calismalar

 11. Benimde aracında haciz bulunuyor ben parayı odeyeli sekiz ay olduğu halde aracimdaki haciz bulunuyor noterde satış yapamıyorum ne yapmam lazım hacizi İzmir 14uncu icra dairesi koymuş nasıl kaldirabilirim

   1. Selamın aleyküm noterde arabayi satarken icra var dedi icra çanakkale ayvacikta bir telefon firmasi tarafindan gelmis avukati aradik avukat bize çanakkale ayvacık ta öderseniz aynı günde icra kalkar dedi ama gelemem derseniz gonderecegim hesaba yatirirsaniz 5 is gununde icra kalkar parayi odedim notere gittim araci sorguladim arac i satabilirsiniz dedi yani icra kalkmis sonra çanakkale ayvacık taki icrayi veren avukati aradim icra kalkmamis diyo nasıl olur dedim noter kalkmış diyo dedim o zaman stajer bana ozaman avukat kaldırmıştır yani bu araba satış olur mu olmaz mi

 12. ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞIYORUM KİŞİYE HACİZ İŞLEMİ YAPILDIĞI ZAMAN EĞER ARABASI YAKALANDIYSA HACZİNİ KALDIRMAK İÇİN İŞLEMLER ARTIK NOTERDEN YAPILIYO VE ANKARA NOTERLİĞE YAZI YAZDIĞIMIZDA GİTMESİ CEVABI KALKMASI 1 HAFTAYI BULUYO YADA GEİYO BU KONUYLA İLGİLİ NE YAPMAMIZ GEREKİR

 13. esnaf kefalet borcundan dolayı araç üzerine 3 tane haciz konulmuş borcu ödeyip kapattık avukat uyap üzerinden borcun kapandığına dair haczin kaldırılması için yazı yazdı daha sonra icra dairesine gittim araç üzerindeki haczin kaldırılması için dilekçe verdim fakat 3 dosya,dan,da harç ödemem istendi toplam 400 tl civarı harç yatıramadığım için haczi kaldırmıyorlar ne yapmam gerekli teşekkür ederim

 14. Merhaba iyi günler dilerim,

  E devlet üzerinden adıma açılmış icra dosyalarına baktığımda 17 adet icra dosyası var. Ancak elektronik haciz sayfamda 5 adet görünüyor. İkisi arasında ne tür bir farklılık var onu öğrenebilir miyim acaba?
  Teşekkürler..

 15. akrabamın şirketi üzerine bir araç aldım vergi borcundan dolayı araçta satış tedbiri var nasıl kaldırabilirim

 16. Merabalar benim aracımın üzerinde fatura borcumdan dolayı haciz vardı. Borcu ödedim ancak e-devletten baktığımda haciz duruyo. Haciz istanbulda konulmuş ama ben farklı bir şehirde oturduğumdan icra memurluğuna gidemiyorum telefonla da bilgi verilmiyo. Bilgi almak için napmam gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim.şimdiden teşekkürler…

 17. trafik cezası gibi durumlarda cezayı taksitlendirebiliyormuyuz ve taksit oluyorsa da borç bitmeden haciz kalkarmı

 18. Merhaba .
  Aracım üzerine haciz konulmus . Aynı icra mahkemesinde 3 farklı dosya mevcut .
  Arac uzerıne aynı anda bırkac haciz konulmus olsa bunun tespitini nasıl yapabılırım . Aynı anda birkaç haciz konulabılır mı

 19. İyi günler nenemin üzerine araç vardı nenem vefat ettiği için miras dagılımı oldu ve kuzenimin borcu olduğundan haciz işlemi başlamış aracı nasıl kurtarırız cevaplarsanız sevinirim
  Teşekkürler

 20. Merhaba cekme belgeli traktorum benim adima traktoru satim adam borcumu odemedi traktoru baskasina satmis yerini tespit etim bir yerde kendimi borclandirip taktoru yakalama cikarip jandarma veya polisle satigi kisiden alabilirmiyim borclandirdigim kisi ile birlikte birde icra memuru gelmesi lazimi

 21. Merhaba ortak bir isletmem vardı dükkan kirası için kefilligim vardı dükkan kirası 2800 TL iken resmi kayıtlara 800 olarak iletildi. Ben ortaklıktan ayrıldıktan sonra dükkan sahibi iki ay senedi vermeyip icra takibi başlattı aracıma hak mahrumiyeti koyuldu.bu durumda ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

 22. Hocam mrb ben avukata taahhut verdim ilk taksidi 7 gun sonra yatirdim fakat avukat aracima yakalama cikarmis peki hem taahhut hem araca haciz oluyormu

 23. Benim aracımın üstünde 5000 bin TLlik haciz var başka arabaya çarptım sonrada sigortadan 5000 binlik haciz kondu yeni aldığım araba vergi dairesine gittim haciz bulunmuyor ama noter dende arabayı sayamıyorum haciz var diyor bu hacizi nerden kaldırcam lütfen yardımcı olun

 24. Aracımda motorlu taşıtlar vergisini odemedigim için haciz konulmuştu ama yakın bir surede ödedim yanliz haciz hala devam ediyor bunu nasıl kaldirabilirim.birde ruhsata ceza yemiştim ehliyetsiz birine verdiğim için aracı onun borcu hala duruyor bu sebeple haciz konulması mümkün mü..vergi dairesine gidip taksite boldurmustum ama ödemeyi unuttum bu sebepte etkiler mi tacizi. Hacizin kalkması için borcun tamamını ödemek mi grekiyir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir