Kişiler Hukuku

Vekaletname *2024 Vekaletname Nasıl Düzenlenir?

Vekaletname ile vekil tayin edilen kişi, vekaletnamenin vasfına göre vekalet veren adına belirli işleri yapmaya yetkili kılınır. O halde vekaletname, bir kişinin bir başka gerçek veya tüzel kişiye kendisi adına hareket etme yetkisi vermesine yarayan resmi ve yazılı bir belge olarak tanımlanabilir. Noter huzurunda düzenlenmesi gereken vekalet, genel veya sınırlı yetkili olabilir.

vekaletname nasıl düzenlenir

Vekaletname Nasıl Düzenlenir?

Vekaletname, noter nezdinde yazılı şekle tabi olarak düzenlenen resmî belge olup iptal edilebilir niteliktedir. Vekalet düzenlenmesi için gerekli belgelerin notere ibraz edilmesiyle birlikte vekalet verilecek hususların yer aldığı bir belge hazırlanır. Bir nüshası da noterde kalacak olan bu belge, vekalet veren kişi tarafından imza altına alınır.

İfade edildiği üzere düzenlenen vekaletname, Türkiye’de bulunan noterliklerin tamamında hazırlanabilir. Noterlerde bulunan yeminli mütercimler aracılığıyla ise Türkçe bilmeyen yabancı vatandaşlar da vekalet verebilir. Vekalet verilirken vekil tayin edilecek şahsın noterde hazır bulunması şart değildir.

Vekaletname ile vekil kılınacak kişi, kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası ile vekil tayin edilebilir. Bunun için, vekalet verenin noter huzurunda hazır olması ve bu işleme rıza göstermesi şarttır. Vekil tayin edilecek kişi, gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etse dahi, vekalet verenin noter huzurunda hazır bulunmaması halinde vekalet işlemi tamamlanamaz.

Vekil tayin edilecek kişinin bir başka ilde yaşıyor olması, vekaletname düzenlenmesine mâni değildir. Zira noter huzurunda fiziken bulunma şartı yalnızca vekalet verecek şahıs için geçerlidir. Vekil olacak şahsa ait T.C. kimlik kartı fotokopisinin notere ibraz edilmesi, işlemin gerçekleştirilebilmesi adına yeterlidir.

Vekalet İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Vekaletname düzenlenirken notere ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

 • Vekalet verene ait nüfus cüzdanı ve T.C. kimlik numarası,
 • Vekilin adı, soyası ve T.C. kimlik numarası,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Araç satışları için ruhsat,
 • Taşınmaz işlemleri için tapu,
 • Yabancılar için pasaport aslı ve Türkçe çevirisi, vergi numarası ve vekile ait 2 vesikalık fotoğraf.

Vekalet Ücreti

Vekaletname ücreti belirlenirken belgede bulunan sözcük sayısı referans alınır. Bu itibarla, düzenlenecek belgenin içeriğine göre farklı ücret söz konusu olacaktır. Ancak, ücret aralıklarına dair genel bir bilgi sahibi olunabilmesi için, merak edilen vekalet türlerinden bazılarına ilişkin ücret aralığı şu şekildedir:

 • Genel vekalet için 550 ile 1900 TL
 • Avukata vekalet için 192 TL,
 • Muhasebeciye vekaleti için 192 TL,
 • Araç satışı vekaleti için 192 TL,
 • İhtarname içinse 155 ila 1000 TL.

Vekaletnamenin İptali

Vekaletname verilirken aranan noter şartı, vekaletin iptali işlemi için de geçerlidir. Vekaletin iptali için vekalet veren ile vekilin beraber notere gitmesi gerekir. Söz konusu kişiler, vekalet belgesi ve T.C. kimlik numaralarını notere ibraz etmeli ve vekaletin iptalini talep etmelidir. İptal işleminin gerçekleştirilebilmesi için tarafların her ikisi de noter huzurunda hazır bulunmalıdır.

Yalnızca vekalet verenin ya da vekilin, vekaletnamenin iptali istemiyle notere müracaat etmesi, iptalin gerçekleşebilmesi için yeterli değildir. Tarafların her ikisinin de noterde fiziken bulunmasıyla birlikte iptal talepli başvuru formu doldurulmalı ve iptal nedeni formda belirtilmelidir. İptal gerekçesini yerinde bulan noter, azilname düzenlemek suretiyle vekaletin iptalini gerçekleştirir.

Vekalet Sorgulama

Vekaletnamenin unutulması veya sorgulama gereksinimi duyulması, hayatın doğal seyri içinde karşılaşılabilecek oldukça tabii bir durumdur. Vekalet düzenlenmesinin ardından hatırı sayılır ölçüde süre geçmesi halinde vekalet sorgulama ihtiyacı hisseden kişi; e – devlet ya da noter üzerinden olmak üzere iki farklı şekilde vekalet sorgulayabilir.

Teknoloji ve internetin gelişmesi ve yaygın kullanılmasının bir sonucu olarak hayatımıza giren e – devlet kapısı sayesinde vekaletname sorgulama işleme oldukça pratik ve kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede, vekalet sorgulamak için notere gitme mecburiyeti ortadan kalkmış ve çok daha kolay bir yöntem sunulmuştur.

E – devlet kapısından vekaletname sorgulamak isteyen kişi, e – devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalı ve üst panelde yer alan arama butonuna “vekalet” yazarak “kişi vekaletnameleri sorgulama” sekmesine erişim sağlamalıdır. Kişi, ekrana gelen sayfadan kontrol edebileceği üzere tüm vekaletlere ilişkin bilgi sahibi olabilir.

Vekalet Türleri

Muhteviyatına göre oldukça farklı vekaletname türleri bulunmakla birlikte başlıca vekalet türleri şu şekilde ifade edilebilir:

 • Genel vekalet,
 • Tapu işlemleri için vekalet,
 • Veraset ilamı ve intikal işlemlerine dair vekalet,
 • Boşanma davası açmak, açılmış davayı kabul etmek için vekalet,
 • Tanıma ve tenfize dair vekalet,
 • Satış vaadi amacıyla vekalet,
 • İpotek kurmak için vekalet,
 • Şirketler tarafından verilen vekalet,
 • Şirketlerde hisse devrine dair vekalet.

Genel Vekaletname Nedir?

Vekalet verenin, kendi adına tasarruf yetkisi sağlaması adına düzenlenen vekalete genel vekaletname adı verilir. İlgili vekalet türünde vekil tayin edilen kişinin vekalet veren adına bağış, satış cinsinden sözleşmeler yapabilmesi mümkün değildir. O halde genel vekalet ile vekil tayin edilen kişi, bağış satış cinsinden sözleşmeler ve özel yetki gerektiren işlemler istisna olmak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir.

Özel Yetki Gerektiren Vekaletler

Vekilin, vekalet veren adına belirli tasarruflarda bulunabilmesi için ilgili işleme dair özel yetki verilmesi gerekir. Özel yetki gerektiren vekaletname çeşitlerinden bazıları şu şekilde ifade edilebilir:

 • Veraset ve intikal satışı için,
 • Özel taşınmaz satışı adına,
 • Arabuluculuk ve uzlaşma yetkisi için,
 • Şirket kurmak amacıyla,
 • İpotek kurmak için,
 • Kira akdi yapılmasına dair,
 • Boşanma davası açmak yahut açılmış davayı kabul etmek adına,
 • Tanıma ve tenfize dair,
 • Taşınmaz alım ve satımı için,
 • Tapuda gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin.

Vekaletname örneği, vekalet vermek isteyen şahıslar tarafından sıkça araştırılır. Vekalet örneği bir taslak şablondan oluşur. Taslak üzerinden hareket etmek, her bir somut olayın farklı özelliklerde ve koşullarda olacağı gerçeği göz önünde bulundurulduğu takdirde, telafisi güç zararların yaşanmasına zemin hazırlar. Bu bakımdan, örnek vekalet üzerinden ilerlemek yerine yetkin bir avukattan danışmanlık almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Kişinin, bir başka gerçek ya da tüzel kişiye vekalet vermesi, kendi adına tasarrufta bulunma yetkisini vermek anlamına gelir. Noter nezdinde düzenlenen ve yazılı şekle tabi olan bu resmî belge ile kişi vekil tayin edebilir ve tayin ettiği vekili kendi adına hareket etmekte yetkili kılar. 18 yaşından büyük ve akıl sağlığı yerinde olan herkes vekalet verebilir. Türkiye’de bulunan noterlerin tamamı bu işlemi yapmaya ehildir.

Vekaletname düzenlenirken vekilin noter huzurunda hazır bulunması zaruri değildir. Vekil tayin edilecek şahsa ait kimlik fotokopisi kafidir. Bu sayede, vekilin şehir dışında olduğu hallerde de vekalet verilebilir. Fakat vekalet verenin mutlaka noter huzurunda bulunması gerekir. Aksi takdirde, vekalet işlemi tamamlanamayacaktır.

Vekaletname düzenlenirken ödenmesi gereken ücret sabit bir ücret olmayıp, düzenlenecek belgenin vasfına göre farklılık gösterir. Belgede bulunan kelime sayısı ne kadar fazla ise notere ödenmesi gereken ücret de o denli yüksek olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casibom