Gayrimenkul Hukuku
Trend

Kira Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? *2023

Kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Kira sözleşmesi kapsamında menkul ve gayrimenkul eşyaların kiralanması mümkündür. Günümüzde gayrimenkul fiyatlarının beklenmedik bir seviyeye yükselmesi ile birlikte pek çok insan bir ev satın almaktan ziyade eğer mümkünse aynı evi kiralama yoluna gidiyor. Ancak kira sözleşmesi de kanunumuzda uzun soluklu olarak düzenlenmiş ve hem kiracıya hem de ev sahibine ağır sorumluluklar yüklemiştir. Peki, bir kira sözleşmeleri nasıl sona erer?

kira sözleşmesi

Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus yapılan sözleşme için bir süre öngörülüp öngörülmediğidir. Ülkemizde genelde bir yıllık yapılan kira sözleşmesi hukukumuzda “Belirli Süreli Sözleşme” olarak adlandırılıyor. Ancak herhangi bir süre öngörülmeden de kira sözleşmesi yapılması mümkün. Bu tür sözleşmelere de “Belirsiz Süreli Sözleşme” adlandırılması yapılmaktadır. Kira sözleşmelerinin feshi durumunda ortaya çıkacak sonuçlar da sözleşmenin belirli süreli ya da belirsiz süreli olmasına göre değişkenlik gösteriyor.

Kiracının Kira Sözleşmesini Feshi

Genelde kira akitlerini fesheden taraf kiracı oluyor. Kiracının kira sözleşmesinin feshini gerçekleştirebilmesi için sözleşmenin bitiş tarihinden en az 15 gün önce bildirimde bulunması gerekli. Eğer bu bildirim yapılmaz ise kira sözleşmeleri benzer koşullar altında (kira miktarı yıllık TÜFE oranı doğrultusunda artış gösterebilir.) bir yıl daha kira sözleşmeleri uzamış kabul edilir.

Bu düzenlemenin hem kiracıyı hem de ev sahibini güvence altına aldığı kabul edilir. Zira ev sahibi yeni bir kiracı bulmak için yeterli süreye sahipken; kiracı da kiraladığını boşaltmak için 15 günlük bir süreye sahip olacaktır. Ancak insanların kanun hükümlerini bilmemesi / araştırmaması ile genelde bu 15 günlük süreye uyulmuyor. Hal böyle olunca da bu konuda yargı yoluna taşınan pek çok uyuşmazlık oluyor.

Kiraya Verenin Kira Sözleşmesini Feshi

Kiracının aksine ev sahibinin kira sözleşmesini sözleşmenin sona erme tarihinde önceki 15 günlük bildirim süresi ile feshetme hakkı bulunmuyor. Hatta bu hakkını kullanabilmesi için 10 yıllık süreyi beklemek zorunda. Eğer sözleşme gerçekten de 10 yıl sürmüş ise artık uzayan her yıl için en az 30 gün önceden bildirimde bulunmak kaydı ile kiraya veren kira akdini feshedebilir.

Kanun koyucunun böyle bir koşul düzenlemesinin altına yatan temel etken ise “zayıf tarafta” olan kiracıyı korumaktır. Halihazırda kirasını düzenli olarak, aksatmadan ödeyen kiracının düzenini kurduğu konuttan çıkarılması durumu kanunda kabul edilmemektedir. Ancak haklı sebepler var ise kiraya veren kira sözleşmesini herhangi bir sınırlamaya bağlı olmadan sona erdirebilir.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebi İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Kiraya verenin eğer haklı sebepleri var ise kira sözleşmesini 10 yıllık süreyi beklemeden sona erdirebileceğini ifade etmiştik. Bu sebeplerden ilki hiç şüphesiz ki kira bedelinin zamanında ve yeter miktarda ödenmemesi olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşan ev sahibinin öncelikle kiracıya bir İhtarname göndermesi gerekiyor. Bu İhtarnamede belirtilmesi gerekene hususlar ise şöyledir:

  • Kiraya konu taşınmazın adresi ve kira sözleşmesi bilgisi
  • Hangi dönemlere ilişkin kira bedellerinin ödenmediği ve bu bedellerin ödenmesi istemi
  • Kiracı ile yaşanan diğer durumlar

İhtarname gönderildikten ve kiracıya ulaştıktan sonra kararlaştırılan süre içerisinde kiraya verenin zararı giderilmemiş tekrar bir İhtarname daha gönderilmesi gerekli. İkinci İhtarnameden sonra da geçmiş dönem kira bedelleri ödenmemiş, kiraya verenin zararı giderilmemiş ise artık kiraya veren durumu yargı yoluna taşıyabilir.

BAKINIZ: Kiracı Kirayı Ödemiyor Nasıl Tahliye Ederim ?
https://hukukmakalem.com/kiracim-kirayi-odemiyor/

Açılan dava sonucunda mahkemenin kuracağı hüküm kiraya verenin talebine göre değişkenlik gösterecektir. Kiraya veren hem kiralananın tahliye edilip kendisine teslim edilmesini hem de ödenmeyen kira bedellerinin kendisine ödenmesini isteyebilir. Hakim somut olayı değerlendirerek uyuşmazlık hakkında hüküm verecektir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Bir yer kiraladım. Büyük masraf ettim. Kira sözleşmem 5 yıllık. Ancak mal sahibi gayrı menkulü 2 yıl sonra sattı.. Yeni malik mekanı tahliye etmemi istiyor. Koşullar itibarı ile yeni malik yasal olarak muhatabım. Bu durumda tahliye etmemek için ne gibi yasal haklarım var.

  2. dükkanimi sok markete kiraladim sözlesmeyi onlar ypiyor sözlesmenin bir maddesinde kiraci bir ay önceden haber vermek sartiyla dükkani tahliye edebilir ve kiraci tazminat talep etmez yaziyor.avukat önemi yok dedi bunlar gercekden tazminatsiz dükkani bosaltirlarmi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir