İcra Hukuku

Hacze Nasıl İtiraz Edilir ?

Ülkemizde kişi başına düşen gelir düzeyinin azalması ile birlikte pek çok insan icra takibine uğramaya başladı. Bu durumda da hacze itiraz nasıl yapılır sorusu ön plana çıkmaya başladı. Öyle ki 2018 yılında toplamda 1 milyona yakın icra takip işlemi gerçekleştirildi. Bu takiplerin çoğu bankalar tarafından başlatılırken bazen asıl borç ile hiç alakası olmayan kimseler de; kanun maddelerinin kötüye yorumlanması neticesinde borçlu olarak gösteriliyor.

Bu duruma yasal süresi içerisinde itiraz edilmemesi halinde de evde ya da işyerinde haciz durumu ile karşılaşılıyor. Ancak eve gelen her haciz bütün eşyalarınızın alınacağı, tahliye edileceği anlamına da gelmiyor. Şöyle ki yapılan hacze itiraz etmek mümkün. Avukatın borçluya karşı olan tavrından tutun da icra memurunun işlemlerine kadar pek çok gerekçe ile haciz işlemi yargı yoluna taşınarak uyuşmazlık çözüme kavuşturuluyor.

hacze nasıl itiraz edilir

İcra Takibine İtiraz Etmek Haciz İşlemini Durdurur

İcra ve İflas Kanunu uyarınca borçlu, hakkında başlatılan icra takibine ödeme emri kendisine tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Borçlu hazırladığı itiraz dilekçesini takibin başlatıldığı İcra Dairesi’ne teslim ederek icraya itiraz edebilir. Yapılan işlem İcra Müdürü’nün onayından sonra takibi durduracaktır.

Duran icra takibinin devam etmesi için alacaklının ya da alacaklı avukatının İtirazın Kaldırılması ya da İtirazın İptali yoluna giderek durumu yargı merciine taşıması gereklidir. Ancak icraya itiraz edilirken dikkat edilmesi gereken bir husus var. Şöyle ki; alacaklının itirazı yargı yoluna taşımasından sonra hâkim alacaklı lehine karar verirse; itiraz eden borçlu aleyhine borcun %20’si oranında bir İcra İnkar Tazminatına da hükmediliyor. Yani itirazınız eğer haksız borcunuzu 1/5 oranında fazla ödüyorsunuz.

İcra takibine itiraz hakkında ayrıntılı bilgi için:
https://hukukmakalem.com/icra-takibine-nasil-itiraz-edilir/

Kesinleşmiş Hacze İtiraz

İcra takibine 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmez ise takip kesinleşiyor. Bu aşamadan sonra alacaklı isterse borçlunun evine ya da iş yerine haciz işlemi için gidilebilir. Haciz işlemi ile karşılaşan borçlunun da bir takım hakları bulunuyor. Ancak önemle belirtmek gerekiyor ki; İcra Memuru ve alacaklı vekili adresinize geldiğinde sert tavırlardan ve şiddetten kaçınmanız gerekiyor. Eğer böyle bir durum olursa aynı adrese tekrar polis gücü ile gelinebilir. Bu durum hem dosya borcunun artmasına hem de haklı iken haksız duruma düşmenize neden olabilir. Peki hacze nasıl itiraz edilir ? İş yerine ya da eve gelen hacze itiraz edebilmek için farklı seçeneğiniz var:

  • Eğer haciz eve gelmiş ise, İcra ve İflas Kanunu’nun 82/3 fıkrası uyarınca eşyalarınızın sizin zorunlu ihtiyacınız olduğunu ve hepsinden 1’er adet olduğunu beyan edebilirsiniz. Ancak böyle bir durumda gerçekten de eşyalardan birer tane olmalıdır. Aksi halde fazla olan eşya haciz tutanağına yazılacaktır.
  • Eğer bizzat evin tapu kaydına haciz konulmuş ise bu durumda da İcra ve İflas Kanunu’ndaki borçlunun haline münasip ev ilkesi devreye girmektedir. Eğer borçlunun ikamet amaçlı sahip olduğu tek bir ev varsa bu ev haczedilemez ve borçlu hacze itiraz edebilir. Ev lüks denebilecek bir durumda ise bu durumda da satış sonrası elde edilen meblağdan borçlunun haline münasip bir ev için gerekli bedel borçluya ayrıldıktan sonra kalanı üzerinde icra işlemleri tatbik edilir.
  • İş yerine gelen hacze itiraz ederken de o işyerinin sizin olmadığını ya da işyeri sizin olsa da eşyaların üçüncü bir kişiye ait olduğunu beyan edebilirsiniz. Böyle bir durumda da olay yargı yoluna taşınacak ve hâkim önüne gelen delilere göre bir karar verecektir.

Hacze itiraz edebilmek için bir diğer seçenek de Memur Muamelesini şikâyet. Devlet memurunu haczedilmemesi gereken bir şeyi haczettiğini ya da kanuna aykırı başka bir işlemde bulunduğu kanaatine ulaştığınızda bu işlemin ardından 7 günlük yasal süresi içinde durumu yargı yoluna taşıyabilir ve söz konusu işlemi iptal ettirebilirsiniz.

Eğer yukarıdaki ihtimaller de gerçekleşmez ise borcu taksitler halinde ödeme teklifinde bulunabilirsiniz. Yine İcra ve İflas Kanunu uyarınca böyle bir hakkınız bulunuyor. Taksit teklifini alacaklının ya da alacaklı vekilinin kabul etmesi halinde sizin ödeme gücünüze göre bir taksit planı oluşturulur ve borcunuzu buna göre ödeyebilirsiniz.

Taahhüdü İhlal Cezası Hakkında:
https://hukukmakalem.com/taahhudu-ihlal-cezasi/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir