Miras Hukuku

Miras Davası Ne Zaman ve Nasıl Açılır ?

Miras davası mirasçının murisin vefatı ile hak ettiği mirasına çeşitli sebeplerle ulaşamaması halinde başvuracağı bir yasal yoldur. Miras davasının duruma göre pek çok çeşidi bulunmaktadır. Bu yazımızda genel olarak miras davalarından, ne zaman ve nerede açılacağından bahsedeceğiz.

miras davası

Murisin vefatı ile murisin üzerine kayıtlı olan malvarlığı hukuken yasal mirasçılarına elbirliği mülkiyeti şeklinde geçmektedir. Tapuda bu intikalin yapılabilmesi için bir takım prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürleri aşağıda linki yer alan yazımızda anlatmıştık:

Veraset İntikal İşlemleri:
https://hukukmakalem.com/veraset-intikal/

Miras Davası Türleri

Ancak muris sağlığında malvarlığının bir kısmını muvazaalı olarak diğer mirasçılara veya üçüncü bir kişiye devretmiş olabilir. Veya ölüme bağlı tasarruf ile örneğin düzenlediği bir vasiyetname ile mirasçılardan birine diğer mirasçıların saklı payını ihlal edecek miktarda malvarlığı bırakmış olabilir. Bu durumlarda murisin işleminin niteliğine göre muris muvazaası diğer bir ismiyle mal kaçırma davası açılması gerekecektir.

Murisin yaptığı tasarruf saklı paylı mirasçıların saklı payını ihlal ediyorsa bu durumda da açılacak dava tenkis davası olarak adlandırılmaktadır. Kanun bazı mirasçıların bir kısım payını saklı pay olarak nitelendirmiştir. Muris saklı paylı mirasçıların saklı payını ihlal edecek tasarruflar yapamaz. Aksi halde tenkis davası ile ihlal edilen saklı pay dava edilebilecektir.

Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir ?
https://hukukmakalem.com/miras-paylari/

Muris muvazaası davası murisin vefatından sonra açılır ve herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Tenkis davası ise yine murisin vefatı sonrası açılmakla birlikte 1 ve 10 yıllık hak düşürücü sürelere tabidir. Her iki davada asliye hukuk mahkemelerinde görülür.

Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davasının gayrimenkulün bulunduğu yerde açılması gerekirken tenkis davası murisin son ikametgahının bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Bu davaların haricinde terekenin tespiti, vasiyetnamenin iptali, miras taksim davası olarak adlandıran miras hukukuna ilişkin davalar da bulunmaktadır. Bu davalar da murisin son ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılacaktır.

Terekenin tespiti davasında amaç murisin geride bıraktığı malvarlığının nelerden oluştuğunun mahkeme kanalıyla tespit edilmesidir, vasiyetnamenin iptali ise yasal şartları taşımayan, hata, hile, ikrah gibi iptal edilme sebepleri mevcut olan vasiyetnamenin iptalini amaçlamaktadır. Miras taksim davası ise mirasçıların mirasın paylaşılması konusunda mutabık kalamamaları halinde müracaat edebilecekleri bir dava türüdür. Miras hukukundan doğan ve yukarıda anılan davalar da sulh hukuk mahkemesinde görülmektedir.

Miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davası ise murisin vefatı ile elbirliği halinde mirasçılara geçen malvarlığının paylı mülkiyet veya müstakil mülkiyet şeklinde paylaşılmasını sağlayan bir dava türüdür. Bu davayı mirasçılardan biri açılabilir. Diğer mirasçılar bu duruma karşı çıksalar dahi ortaklığın giderilmesini erteleyecek bir kanuni sebep yoksa mahkeme ortaklığın taksim veya taksim mümkün değilse satış suretiyle giderilmesine hükmeder. Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemesidir.

Bunun haricinde miras sebebiyle istihkak davası, mirasta denkleştirme davası gibi miras davası türleri de bulunmaktadır. Bunları kendi özel yazılarında ele alacağımız için burada isimlerine yer vermekle yetiniyoruz.

Miras davası konusunda sitemizde miras hukuku kategorisi altında her bir dava türü için ayrı makaleler yayınlandıkça buradan ilgili makaleye de bağlantı verilecektir. Yeni yazılardan haberdar olmak için sitemize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir