Miras Hukuku
Trend

Miras Paylaşımı İçin Dava Yolu veya Taksim Sözleşmesi *2023

Miras paylaşımı için mirasçıların kendi arasında anlaşabilmesi veya anlaşamamasına göre iki ihtimal bulunmaktadır. Eğer mirasçılar miras paylaşımı konusunda anlaşabiliyorsa miras taksim sözleşmesi ile paylaşımın gerçekleşmesi mümkündür. Eğer mirasçılar miras taksiminde anlaşmazlık içerisinde iseler bu durumda miras davası açılması gerekecektir.

Peki miras paylaşımı nasıl yapılır ? Miras hukuku miras taksimi konusu hukukumuzdaki en karışık konulardan biri olup sizleri için aşağıda mümkün olduğunca özetlemeye çalıştık.

miras paylaşımı

Dava Yoluyla Miras Paylaşımı

Murisin vefatı sonrası vasiyetname bulunsun veya bulunmasın, eğer mirasçılar miras paylaşımı için anlaşamıyorlarsa miras hakkının ihlal edildiğini düşünen mirasçının diğer mirasçılara karşı çeşitli miras davaları açması gerekecektir.

Miras davaları murisin sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarına göre ve mirasın durumuna göre değişiklik gösterebilir. Miras paylaşımı için miras taksim davası, muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası, vasiyetnamenin tenfizi davası, miras sebebi ile istihkak davası, el birliği mülkiyetinin müşterek mülkiyete çevrilmesi davası, tenkis davası gibi çeşitli davalar açılabilmektedir.

Açılacak bu davalarda mirasçılar arasında bir miras paylaşımı anlaşması olmadığından mahkeme yasal miras paylaşım oranları ve saklı payları dikkate almak durumundadır. Bunun yanında muris tarafından gerçekleştirilmiş bir vasiyetname varsa mahkeme bu vasiyetnameyi de paylaşımda dikkate alacaktır.

Miras davalarını başka bir yazımızda ele alacağımız için bu yazıda daha çok miras paylaşımı konusunda mirasçıların anlaşması ve miras taksim sözleşmesi ile mirasın paylaşımı üzerinde duracağız.

BAKINIZ: Miras Davası Hakkındaki Yazımız

Miras Taksim Sözleşmesi

Öncelikle miras taksim sözleşmesinin ancak tüm mirasçıların oybirliği ile gerçekleştirebileceklerini belirtelim. Mirasçılardan bir tanesinin karşı çıkması halinde miras taksim sözleşmesi yapılamaz. Bu durumda mirasın paylaşılması için mirasın taksimi davası diğer bir adıyla miras paylaşımı davası açılması gerekir. Bu dava mirasçılardan biri tarafından diğer mirasçılara karşı sulh hukuk mahkemesinde açılır ve mirasın mahkeme tarafından taksimi ile sonuçlanır.

Eğer tüm mirasçılar miras paylaşımı konusunda mutabık iseler artık miras taksim sözleşmesi yapmak suretiyle terekenin paylaşımını gerçekleştirebilirler. Bu noktada ortada murisin sağlığında gerçekleştirdiği usulüne uygun bir vasiyetname de olabilir. Bu vasiyetnamede çeşitli mirasın paylaşımı kuralları getirilmiş olabilir. Örneğin “evi büyük oğlum, dükkanı küçük oğluma bırakıyorum” gibi bir vasiyetname mevcut olabilir. Bu durumda taksimin mahkeme tarafından yapılması halinde mirasın paylaşımı kuralı mümkün olduğu ölçüde mahkeme tarafından dikkate alınır. Ancak mirasçılar taksim konusunda mutabık iseler murisin getirdiği paylaşım kuralını değiştirebilirler.

Taksim sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması şarttır. Kanun koyucu sözleşmenin yazılı olmasını yeterli bulmakta ve örneğin noter onayı gibi bir resmi şekil şartı öngörmemektedir. Sözleşmenin şekli konusundaki bu durum terekede gayrimenkul bulunması halinde de geçerlidir.

Miras taksim sözleşmesinde mutlaka tüm payların paylaşıma dahil edilmesi gerekir. Belirli pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir taksim sözleşmesi geçerli olmayacaktır. Miras paylaşımı bakımından mirasın taksimi konusunda oybirliği arandığını yukarıda da belirtmiştir.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Mirasçılar miras taksim sözleşmesi için hisseleri ve hangi hisseye hangi malvarlığının düşeceğini sözleşme ile belirlerler ve neticeden hangi hissenin hangi mirasçıya ait olacağı belirlenir. Mirasçılar düzenleyecekleri böyle bir miras sözleşmesi ile birlikte tapuya müracaat ederek gayrimenkulün tescilini sağlayabilirler.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Merhaba, kayınpederim sağlığında kendi üzerine olan gayrimenkulleri satarak gelinleri adına gayrimenkuller almıştır, bunun için nasıl bir dava açılabilir, dava açar isek kazanma şansımız nedir. Bu sorunumuz için bir bilgi verirseniz seviniriz, teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir