Boşanma Hukuku

Boşanma Davasında Maddi Tazminat Talebi

Boşanma avukatı vasıtasıyla boşanma davanızda maddi tazminat talep etmeniz hukuken hak kaybına uğramanızın önüne geçecektir. Boşanmanın ekonomik sonuçlarından biri maddi tazminat davasıdır. Boşanma davasında davacı boşanma yanında maddi tazminat talebinde bulunabilir. Kendisine karşı boşanma davası açılan taraf da vereceği cevap dilekçesinde karşı dava olarak davacıdan maddi tazminat talebinde bulunabilir. Boşanma davasında maddi tazminat mevcut ya da beklenen bir menfaatin zedenlenmesi sebebiyle oluşan zararın tazmini olarak kabul edilmektedir.

Boşanma Davasında Maddi Tazminat Şartları

Boşanma davasında maddi tazminat talep edilebilmesi için tazminat talep edilen tarafın mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmiş olması gerekmektedir. Doktrinde örnek olarak kadının kaybettiği nafaka, mal rejiminden kaynaklanan hakların kaybı, evlenme ya da evlilik sırasında yapılan masraflar, evlenme dolayısıyla verilen hediyeler, boşanma yüzünden kaybedilen miras hakları maddi tazminat kapsamında sayılmaktadır.

Esasen uygulamada boşanma davalarında maddi tazminat hesabı diğer tazminat davalarında olduğu gibi birebir zararın karşılığı olan miktarın belirlenmesi suretiyle tespit edilmemektedir. Boşanma davalarında belirlenen tazminat kanunun açık ifadesinde de yer aldığı üzere uygun bir tazminat şeklinde tespit edilmekte; tarafların ekonomik durumları ve boşanma sonrası devam ettirecekleri yaşam standartları gözetilerek takdir edilmektedir. Tarafların kusur durumları maddi tazminata hak kazanma açısından önemlidir.

Eşlerin Kusur Durumları

Maddi tazminat talebinde bulunan eşin maddi tazminat isteğinin kabul edilebilmesi için öncelikle karşı tarafın kusurlu olması gerekmektedir. Bu aynı zamanda boşanmaya karar verilmesinin de şartıdır. Açılan boşanma davasında karşı tarafın kusursuz olduğu veya dava açandan daha az kusurlu olduğu anlaşılırsa davanın reddine karar verilmektedir.

Aynı şekilde maddi tazminat talebinin kabulü bakımından da karşı tarafın kusurlu olması talep eden tarafın da kusursuz ya da en azından karşı taraftan daha az kusurlu olması şartı aranmaktadır. Elbetteki evlilik müessesinin devamı süresince meydana gelen olaylarda eşlerin çeşitli miktarlarda kusurları söz konusu olabilmektedir. Kanun bu noktada tamamen kusursuzluğu aramak yerine kimin daha az kusurlu olduğunun tespit edilmesini ve tazminata bu şekilde karar verilmesini öngörmüştür.

Kusura ilişkin bu ilkelerin elbetteki istisnası da vardır. Örneğin eşlerden birinin akıl hastalığına tutulmuş olmasını kusursuz olma durumuna gösterebiliriz. Akıl hastalığına tutulmuş olan eş bu hastalığa düşmede kusursuz olsa da hakim boşanmaya karar verebilecek ancak kusur bulunmadığından diğer eşin maddi tazminat talebini reddedecektir.

Tazminatın Ödenmesi

Mahkeme boşanma kararıyla birlikte maddi tazminat talebini de karara bağlar. Eğer talebin kabulüne karar vermişse ne kadar tazminat ödeneceğini de hükümde belirtir. Kararın istinaf veya temyiz yargı yoluna gitmesi halinde kararın kesinleşmesi beklenir. Kararın kesinleşmesi ile birlikte artık tazminat hükmü icra edilebilir hale gelmiş demektir. Bu arada tazminat davasının boşanma davası ile birlikte açılması şartı bulunmamaktadır. Boşanma davasından ayrı bir dava ile de maddi tazminat talebinde bulunmak mümkündür.

Boşanma Davasında Tazminat Ne Zaman Ödenir

Boşanmada tazminat ödeme süresi nedir sorusu çokça sorulmaktadır. Tazminat genellikle tek seferde ödenmek üzere hüküm altına alınmakla ve ödenmekle sona ermektedir. Boşanma da tazminat ve nafaka farkı da buraya ortaya çıkmaktadır. Nafaka sürekli ödenmesi gereken bir meblağ iken tazminat tek seferliktir.

Boşanma davasının kesinleşmesi ile birlikte tazminatın ödenmesi mümkündür. Tazminatı doğrudan karşı tarafa ödeyebileceğiniz gibi eğer karşı tarafın avukatının ahzukabz yetkisi varsa avukatına da ödeme yapabilirsiniz.

Boşanma Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur

En çok sorulan sorulardan biri de bu sorudur. Eğer boşanma davasında kararlaştırılan tazminat ödenmezse karşı taraf aleyhinize icra takibi başlatabilir. İcra takibi başlatıldığında icra masrafları, faiz ve avukatlık vekalet ücreti de ekleneceğinden ödemeniz gereken miktar otomatik olarak artacaktır. Bu nedenle icra takibi başlatılmadan karşı tarafla iletişime geçilerek tazminatın ödenmesi en sağlıklı olan yoldur.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir