Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku kategorisinde güncel sağlık mevzuatından ve tıbbi uygulamalara ilişkin uyuşmazlıklar hakkında makaleler yayınlanmaktadır.

Vekalet Nasıl Verilir? *2023 Vekaletname Çıkarılması

Gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de verebileceği vekaletname sayesinde vekil tayin edilecek olan kişi vekaleti veren adına bazı iş…

Devamını Oku »

Kira Sözleşmesi *2023 Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Kira sözleşmesi Borçlar Kanunu ile tanzim edilen ivazlı sözleşmelerdendir. Bir başka deyişle kira sözleşmesi, sözleşme taraflarına karşılıklı borç yükler. Bu…

Devamını Oku »

Özel Sağlık Kuruluşlarının Hekim Hatalarından Sorumluluğu

Özel sağlık kuruluşları yani hastane, tıp merkezi, muayenehane ve poliklinikler faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ve malpraktis olarak ifade edilen tıbbi hatalardan…

Devamını Oku »