Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku birçok alanda tazminat düzenlemelerini bir araya getirmektedir. Tüketici hukukundan, idare hukukuna tazminat makalelerini bulabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı *2023 Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı meydana gelen trafik kazası neticesinde tamir gören aracın tamir öncesi durumuna göre ikinci el piyasasında yaşadığı araç…

Devamını Oku »

Vekaletsiz İş Görme Ne Demek? *2023

Vekaletsiz iş görme Türk Borçlar Kanunu’nun 526 ilâ 531. maddeleri arasındaki düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun vekaletsiz iş görme kapsamında iş göreni,…

Devamını Oku »

Kefalet Sözleşmesi *2023 Kefalet Sözleşmesi Nedir?

Kefalet sözleşmesi kapsamında bir başkasının borcundan dolayı kefil olmak, başkasının borcu için kefalet sözleşmesi imzalamak hakkında sitemize çokça sorular gelmektedir.…

Devamını Oku »

Temerrüt İhtarı ve Temerrüde Düşürmek Kavramları

Temerrüt borcun istenebilir hale gelmesi ancak borçlunun buna karşı ödememekte direnmesi anlamına gelmektedir. Sözleşmeden kaynaklanan bir borcun ihtarname ile miktar…

Devamını Oku »

Ecrimisil Tazminatı Haksız İşgal Tazminatı Nedir ?

Ecrimisil tazminatı yani diğer bir ifade ile haksız işgal tazminatı bir taşınmazın her hangi bir hak ve yetkiye dayanmadan, iyi…

Devamını Oku »

Adam Çalıştıranın Tazminat Sorumluluğu

Adam çalıştıranın sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu’nun 66. maddesinde bir kusursuz sorumluluk hali olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu düzenlemeye göre adam çalıştıran,…

Devamını Oku »

İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk

Hukuk sistemimize göre bir kimsenin yükümlenmiş olduğu bir edimi kural olarak bizzat kendisinin ifa etmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun istisnası ifayı…

Devamını Oku »

Kartel Faizi Davası ve Rekabet İhlali Yapan 12 Banka

Rekabet kurumu 2013 yılında yaptığı bir soruşturma neticesinde aşağıda zikredilen 12 bankanın yine aşağıda zikredilen süreler arasında kartel uygulaması gerçekleştirdiğini…

Devamını Oku »