Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku birçok alanda tazminat düzenlemelerini bir araya getirmektedir. Tüketici hukukundan, idare hukukuna tazminat makalelerini bulabilirsiniz.

Mahsup Ne Demek? *2024

Mahsup ne demek? sorusunu; TDK sözlüklerindeki anlamı ve hukuk literatüründeki yeri olmak üzere, iki başlıkta yanıtlayalım: TDK sözlüklerine göre mahsup;…

Devamını Oku »

Araç Değer Kaybı *2023 Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı meydana gelen trafik kazası neticesinde tamir gören aracın tamir öncesi durumuna göre ikinci el piyasasında yaşadığı araç…

Devamını Oku »

Vekaletsiz İş Görme Ne Demek? *2023

Vekaletsiz iş görme Türk Borçlar Kanunu’nun 526 ilâ 531. maddeleri arasındaki düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun vekaletsiz iş görme kapsamında iş göreni,…

Devamını Oku »

Kefalet Sözleşmesi *2023 Kefalet Sözleşmesi Nedir?

Kefalet sözleşmesi kapsamında bir başkasının borcundan dolayı kefil olmak, başkasının borcu için kefalet sözleşmesi imzalamak hakkında sitemize çokça sorular gelmektedir.…

Devamını Oku »

Temerrüt İhtarı ve Temerrüde Düşürmek Kavramları

Temerrüt borcun istenebilir hale gelmesi ancak borçlunun buna karşı ödememekte direnmesi anlamına gelmektedir. Sözleşmeden kaynaklanan bir borcun ihtarname ile miktar…

Devamını Oku »

Ecrimisil Tazminatı Haksız İşgal Tazminatı Nedir ?

Ecrimisil tazminatı yani diğer bir ifade ile haksız işgal tazminatı bir taşınmazın her hangi bir hak ve yetkiye dayanmadan, iyi…

Devamını Oku »

Adam Çalıştıranın Tazminat Sorumluluğu

Adam çalıştıranın sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu’nun 66. maddesinde bir kusursuz sorumluluk hali olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu düzenlemeye göre adam çalıştıran,…

Devamını Oku »

İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk

Hukuk sistemimize göre bir kimsenin yükümlenmiş olduğu bir edimi kural olarak bizzat kendisinin ifa etmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun istisnası ifayı…

Devamını Oku »