Tazminat Hukuku

Ecrimisil Tazminatı Haksız İşgal Tazminatı Nedir ?

Ecrimisil tazminatı yani diğer bir ifade ile haksız işgal tazminatı bir taşınmazın her hangi bir hak ve yetkiye dayanmadan, iyi niyetli olmaksızın kullanılması sonucunda taşınmaz maliki lehine hükmedilen bir tazminat çeşididir.

Ecrimisilin hukuki temeli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda haksız eylem olarak nitelendirilmiş ve bu haksız işgal neticesinde en az kira miktarınca zararın tazmini öngörülmüştür. Herhangi bir hak ve yetki olmaksızın başkasının taşınmazını işgal eden kişi, bu taşınmazı kullanmak, semerelerinden yararlanmak suretiyle haksız şekilde bir kazanç elde etmektedir.

Ecrimisil tazminatı örneğin başkasına ait taşınmaz üzerinde yapı inşa edilerek ikamet edilmesi halinde, kira sözleşmesinin sona erdirilmesine rağmen kiracının ikameti tahliye etmeyerek kullanmaya devam etmesi halinde, kamu idarelerinin kanuna uygun bir şekilde kamulaştırma kararı almaksızın taşınmaza el atması halinde talep edilebilmektedir.

Ecrimisil Davası ve Zamanaşımı

Ecrimisil davası bağımsız olarak açılabileceği gibi, men-i müdahale veya tapu iptal tescil gibi davalar ile birlikte de talep edilebilir. Ecirmisil tazminatının hesaplanmasına taşınmazın bizatihi kullanımından doğan zarar (kullanım bedeli), taşınmaza verilen diğer zararlar (örneğin ağaçların kesilmesi, taşınmazdaki yapının yıkılması gibi), taşınmazdan elde edilen veya edilmesi ihmal edilen kâr (örneğin ağaçlardaki meyvelerin toplanması, taşınmaz üzerine ticari bir faaliyet gerçekleştirilmesi gibi) kalemler dahil olabilmektedir.

Ecrimisil tazminatı talebi bakımından 5 yıllık zamanaşımı söz konusudur. Davalının zamanaşımı itirazında bulunması takdirde dava tarihinden geriye 5 yıllık sürece ilişkin tazminat talep edilebilecektir.Ecrimisil davası bakımından görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemeleridir.

Ecrimisil Tazminatının Hesaplanması

Haksız işgalin gerçekleştiğini ve zararı ispatlama yükümlülüğü ecrimisil tazminatı talep eden davacı üzerindedir. Davacı keşif, bilirkişi incelemesi ve diğer delillerle işgali ve meydana gelen zararı ispat edebilir.

Mahkeme keşif yaparak taşınmazın ve uyuşmazlığın içeriğine göre uzman bilirkişilerden alacağı rapor neticesinde zarar miktarını belirler. Örneğin tarım arazilerinde, arazi üzerindeki mahsulün değeri ve neticede meydana gelen zararın belirlenmesinde il ve ilçe tarım müdürlüklerinden resmi veriler getirtilir, kullanım bedelinin hesaplamasında emsal kira araştırması yapılır, işgal hususunda tanıklar dinlenebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casibom