Sağlık Hukuku

Vekalet Nasıl Verilir? *2024 Vekaletname Çıkarılması

Gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de verebileceği vekaletname sayesinde vekil tayin edilecek olan kişi vekaleti veren adına bazı iş ve işlemleri yapabilir. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan bu konu vekilin de tanımının yapılmasını sağlar. Vekil tayin edilen kişiye noter kanalı ile hazırlanarak verilen belge genel ya da özel bir işin yapılabilmesi imkanını sağlar. Bu evrak hazırlandıktan sonra bir nüshası noterde bırakılır. Vekaletnamelerle ilgili olarak bilinmesi gerekenlerden biri de bazı vekaletnameler için özel yetki gerektiğidir.

Vekalet Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Vekalet adı verilen belgenin resmi bir mahiyeti vardır. Bu evrak noter kanalı ile hazırlandıktan sonra kullanılabilir. Türk Borçlar Kanunu 502. Madde uyarınca vekalet veren bir işini yaptırmak istediğinde vekil tayin edeceği kişiye noterde hazırlanmış olan bir belge ile yetki vermelidir. Vekalet sözleşmeleri güven ilişkisi esas alınarak hazırlanır. Bu özelliği icabı da tarafların diledikleri zaman sözleşme sonlandırma hakkı saklı tutulur. Taraflar sözleşmeyi sonlandırmak istediklerinde herhangi bir koşula bağlı kalmadan hareket edebilir.

vekalet nasıl çıkarılır

Vekaletname Çıkarılması

Özel ya da genel amaca yönelik olarak hazırlanan vekaletnameler hazırlanacağı zaman notere açık ve net olarak taleplerin iletilmesi gerekir. Aksi durumda belgede yer alan bilgilerin eksik olması vekilin iş ve işlemleri yapabilmesi yönünde engellerle karşılaşmasına yol açar. Vekaletnamelerle ilgili olarak bir diğer önemli konu da bazı işlemler sırasında gerekli olan özel yetkidir. Vekil bazı işlemleri yapabilmek için özel yetki ile yetkilendirilmediğinde bu işlemleri tamamlayamaz.

Özel yetkiye ihtiyaç duyulan vekaletnamelerle yapılabilecek işlemlerden bazıları şunlardır:

 • Dava açma, açılan davayı kabul etme,
 • İflas ertelemesi yapabilme,
 • Konkordato talebi,
 • Kambiyo taahhüdü,
 • Bağışlama işlemleri,
 • Kefil olma,
 • Taşınmazları devretme.

Vekaletname Kapsamında Yer Alanlar

Vekaletnameler hazırlanırken gerçek ya da tüzel kişilerin çeşitli işlerini vekil tayin ettikleri kişiler aracılığı ile yapılabilmesi amacı güdülür. Genel ve özel vekaletname şeklinde düzenlenen bu evraklar kapsamına bağlı olarak şekillenir. Genel vekaletnameler ile ilgili olarak bazı hususların ilave edilmesi gerekebilir. Özel yetki içeren vekaletname örneklerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Arabuluculuk ve uzlaşma işlemleri,
 • Veraset ve intikal işlemleri,
 • Şirket kurma,
 • Tanıma ve tenfize yönelik işlemler,
 • Şirket hisse devri yapılması,
 • Dava açma, açılan davayı kabul işlemleri,
 • Tapu işlemleri.

Vekaletname Çıkarılması

Gerçek veya tüzel kişilerin çıkarmak istediği vekaletnameler için notere gidilmesi zorunludur. Yetkilendirilen kişinin özel ya da genel bir işi yapmak üzere noterden alınacak belgeye ihtiyacı vardır. Aksi durumda bu işleri yapamaz. Genel vekaletnamelerde bir süre tayin edilmesi gerekli görüldüğünde vekaleti verenin bunu belirlemesi mümkündür. Vekaletname hazırlanırken vekil tayin edilen kişinin de bazı bilgilerine gereksinim duyulmaktadır.

Gerçek Kişiler İçin İstenen Belgeler

Gerçek kişiler vekaletname çıkaracaksa notere bazı belgeleri sunmalıdır. Notere bizzat kişinin kendisi gitmek zorundadır. Herhangi bir yerde bulunan noter aracılığı ile vekaletname çıkarılabilir. Notere giden gerçek kişi ne amaçla bu belgeyi istediğini ifade etmelidir. Eksik bilgi verilmesi durumunda hazırlanacak evrakın kapsamı yapılacak işin tamamlanması için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle notere verilecek bilginin tam ve eksiksiz olması gerekir.

 • Gerçek kişi ad-soyadı bilgisi,
 • C kimlik numarası,
 • Adres bilgisi,
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport,
 • Son 6 ay içinde çekilen iki adet fotoğraf,
 • Vergi mükellefi olanlar için vergi numarası.

Tüzel Kişiler İçin İstenen Belgeler

Vekaletname hazırlanırken noterin talep edeceği belgelerden biri tüzel kişiler için imza sirküleridir. Şirket yetkilileri vekaletname çıkaracaksa şirketi temsilen ve kendi adına asaleten bu belgeyi hazırlatabilir.

 • İmza sirküleri,
 • Yetki belgesi,
 • Vergi mükellefleri için vergi numarası.

Yurt Dışındaki T.C Vatandaşları ve Yabancılar

Yurt dışında bulunan T.C vatandaşları ya da yabancılar vekalet vermek istediklerinde T.C konsolosluklarına müracaat eder. Yabancı ülkelerin yetkili makamlarının hazırlamış olduğu vekaletnameler ise apostil şerhi yapılmazsa geçerli olmaz. Bu şerh yapıldığında Türkiye’de geçerli kabul edilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casibom