Kişiler Hukuku
Trend

Babalık Davası Dilekçe Örneği *2024

Babalık davası, evlilik dışı doğan bir çocuk ile çocuğun babası olduğu iddia edilen kişi arasında soybağı kurulması talebiyle açılan davadır. Baba olduğu iddia edilen kişinin, yani davalının, çocuğun babası olduğu ispat edilirse, mahkeme tarafından davalının baba olduğuna hükmedilir. Çocuk, babalık hükmünün kesinleşmesiyle birlikte, soybağı ilişkisinin sağladığı yasal hakların tamamını elde eder. Bahse konu dava, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.301 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Babalık davası açılabilmesi için mahkemeye arz edilecek dava dilekçesinin bir örneği aşağıda yer almaktadır. Fakat, özellikle belirtmemizde yarar var ki, taslak veya örnek dilekçeler üzerinden hareket etmek yerine, somut durumun özellikleri ve koşulları dikkate alınarak düzenlenmiş bir dava dilekçesi üzerinden hareket etmek, doğru ve sağlıklı olan yaklaşımdır. Bu nedenle, gerek babalık davası dilekçesinin hazırlanması gerekse davanın takibi için aile hukuku avukatı yardımına başvurmak oldukça yararlı olacaktır.

… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

Davacı: Ad Soyad (T.C. Kimlik Numarası) Adres

Vekili: Av. İsim Soy İsim

Davalı: Ad Soyad (T.C. Kimlik Numarası) Adres

Konu:

Açıklamalar:

Hukuki Nedenler:

Deliller:

Sonuç Talebi:

Babalık Davası Nereye Açılır? Görevli ve Yetkili Mahkeme

Babalık davası aile mahkemesinde incelenir ve karara bağlanır. Davanın açılacağı yerde görevli mahkeme kurulmamışsa, yani aile mahkemesi mevcut değilse, asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yetkili mahkeme ise TMK m.283 uyarınca taraflardan birinin dava sırasındaki veya çocuğun doğumu anındaki yerleşim yeri mahkemesidir.

Babalık Davası Açma Süresi

Babalık davası çocuk doğmadan önce açılabileceği gibi çocuk doğduktan sonra da açılabilir. Dava anne tarafından açılacaksa, çocuğun doğumunu takiben bir yıl için açılmalıdır. Fakat, çocuk, anne bir başkasıyla evli iken doğmuşsa evlilik birliği içinde doğmuş kabul edileceği için, annenin evli olduğu erkeğe bağlanacaktır. Bu tür bir durumda, çocuk ile annenin evli olduğu erkek arasındaki soybağı kaldırılmadan babalık davası açılamaz.

Bahse konu durumda, bu davanın açılması için öngörülen bir yıllık süre, çocuk ile annenin evli olduğu erkek arasındaki soybağı ilişkisi kaldırıldığı an itibariyle işlemeye başlar. Eğer bir yıllık süre kaçırılır ve bu sürenin kaçırılmasını haklı kılacak bir neden mevcut olursa, bu sebeplerin etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte bir ay içinde babalık davası açılabilir. Söz konusu sürelerin niteliği, hak düşürücü süredir. Bu bakımdan, sürelerin geçirilmesi halinde dava yoluna gidilmesi mümkün değildir.

Bu davanın çocuk tarafından da açılabileceğini ifade etmiştik. Davanın çocuk tarafından açılması halinde farklı bir prosedür söz konudur. Anayasa Mahkemesi, çocuğa tayin edilen kayyımın veya çocuk ergin olduktan sonra bizzat açacağı babalık davasının sürelerine ilişkin TMK m.303/2 düzenlemesini Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle iptal etmiştir. Bu nedenle, çocuk tarafından açılacak davada herhangi bir süre sınırı söz konusu değildir.

Babalık Davasında DNA Testi

Babalık davasında DNA testi, tarafların öne sürdükleri iddialarını ispat etmek amacıyla başvurduğu yöntemlerden biridir. DNA testi, çocuğun babası olduğu ileri sürülen kişi ile çocuk arasında biyolojik yönden babalık ilişkisi olup olmadığının tespiti amacıyla uygulanır. Taraflar davada babalık testi talebinde bulunabileceği gibi hakim de DNA testi uygulanmasını isteyebilir. Söz konusu test, hakim nazarında bilirkişi raporu niteliği taşır.

babalık davası

Hakim, DNA testi raporuna mutlak surette bağlı değildir. Fakat, soybağının belirlenmesi özel ve teknik bilgi gerektirdiği için ve bilhassa DNA testi sonucunun bilimsel açıdan yüksek bir oranda doğruluk içermesinden dolayı hakim genellikle test sonucuna aykırı karar vermemektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casibom