Miras Hukuku

Miras hukuku makaleleri burada yayınlanmaktadır. Miras hukuku murisin muvazaalı ölüme bağlı tasarruflarının mirasçılarca nasıl istenebileceğini içermektedir.

Miras Paylaşımı İçin Dava Yolu veya Taksim Sözleşmesi *2023

Miras paylaşımı için mirasçıların kendi arasında anlaşabilmesi veya anlaşamamasına göre iki ihtimal bulunmaktadır. Eğer mirasçılar miras paylaşımı konusunda anlaşabiliyorsa miras…

Devamını Oku »

Tenkis Davası ve Saklı Paylı Mirasçılar

Miras bırakanın sağlararası veya ölme bağlı tasarrufları ile (yani sağlığında devrettiği bir malvarlığı ya da düzenlediği bir vasiyetname ile) saklı…

Devamını Oku »

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil

Muris muvazaası miras bırakanın hileli hareketlerle mirasçılarının bir kısmı veya tamamından bağışlama yoluyla veya başka yöntemlerle mal kaçırması anlamına gelmektedir.…

Devamını Oku »

Terekenin Tespiti Davası *2023

Terekenin tespiti davası miras bırakanın aktif ve pasif malvarlığının yani menkul ve gayrimenkul kıymetler ile borçlarının diğer bir ifadeyle terekenin…

Devamını Oku »

Miras Davası Ne Zaman ve Nasıl Açılır ?

Miras davası mirasçının murisin vefatı ile hak ettiği mirasına çeşitli sebeplerle ulaşamaması halinde başvuracağı bir yasal yoldur. Miras davasının duruma…

Devamını Oku »

Miras Payları ve Mirasta Saklı Pay Oranları

Murisin vefatı sonrası kalan terekenin mirasçılar arasında hangi oranlarda paylaşılacağı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan miras payları ile belirlenmektedir. Miras…

Devamını Oku »

Veraset İntikal İşlemleri İle Mirasın İntikali

Miras kalan bir malvarlığının tapuda doğrudan mirasçılara intikal etmesi için bir takım veraset intikal prosedürlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu işlemler…

Devamını Oku »