Boşanma Hukuku

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Talebi

Boşanma talebinin yanında boşanma davasında manevi tazminat talep etmek de mümkündür. Manevi tazminatı kişilik hakları ihlal edilen davacı talep edebileceği gibi, kendisine karşı boşanma davası açılan taraf cevap dilekçesinde karşı dava olarak kendisinin de manevi tazminat talep ettiğini beyan edebilir. Yazımızda manevi tazminatın şartlarını ele alacağız. Bununla birlikte boşanmada maddi tazminat hakkındaki yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Şartları

Öncelikle boşanma davasında manevi tazminat talep edilebilmesi için kişilik haklarının ihlal edilmiş olması gerekmektedir. Boşanmaya giden süreçte davacıya uygulanan fiziksel şiddet, hakaret, tehdit, kötü söz, aşağılama hep kişilik hakkını zedeleyen unsurlardır. Kişilik hakkının ihlal edildiğini iddia eden tarafın bunu dava dilekçesinde örnek olaylarla açıklaması ve iddialarını delillerle ispat etmesi gerekir. Davacı taraf örneğin bu iddialarını ilişkin tanıklarını dinleterek kişilik haklarının ihlal edildiğini ispatlayabilir.

Bununla birlikte kişilik haklarının ihlalinde davalının kusurlu olması ve davacının da meydana gelen olaylarda en azından diğer taraftan daha az kusurlu olması gerekmektedir. Aynı durum maddi tazminat açısından da geçerlidir. Tazminatın en önemli şartı karşı tarafın kusurunun bulunmasıdır. Tehdit, hakaret, aşağılama, küçük düşürme gibi olaylarda davalının kusurunun bulunduğu açıktır ancak bu olayların ispatlanması tazminatın elde edilebilmesi açısından önemlidir.

Kişilik Haklarının Saldırıya Uğraması

Boşanma davasına giden süreçte kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan karşı tarafta manevi tazminat alabilir. Burada kişilik haklarının zedelenmesinin ağır olması değil ancak manevi tazminat talebini haklı gösterecek derecede olması yeterlidir. Örnek vermek gerekirse evlilik birliği içerisinde kadının sürekli hakarete uğraması, yaptığı yemeklerle ilgili olarak olumsuz yorumlar yapılması, hiçbir şeyi beceremediği, hiçbir şeyden anlamadığı vs. gibi ithamlarda bulunulması manevi tazminatı gerektirir derecede bir kişilik haklarına saldırı kabul edilebilir.

Evlilik birliği içerisinde gizli kalması gereken bir takım mahrem bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmış olması, örneğin eşlerin bir takım cinsel problemlerinin ailedeki başka insanlara anlatılmış olması da duruma göre kişilik haklarına saldırı teşkil edebilecektir. Eşler arasındaki cinsel problemler boşanmaya sebep olacak olaylar arasında sayılmakla birlikte böyle bir durumda öncelikle eşlerin tıbbi olarak çözüm arayışına gitmeleri gerekir. Bu sorunların doğrudan diğer kişilerle paylaşılması diğerin kişin kişilik haklarını ihlal eder. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Manevi Tazminatın Ödenmesi

Hakim talebi haklı görürse kişilik hakların saldırıyla orantılı bir manevi tazminata hükmeder. Tazminat bir seferde ödenmek üzere kararlaştırılabilir, taksit taksit ödenmesinin kararlaştırılması mümkün değildir. Manevi tazminatın kesinleşmesiyle birlikte karşı taraftan tahsili talep edilebilir. Tazminatın ödenmemesi halinde icra takibi başlatılarak ilamların icrası yoluyla tazminatın tahsilini gerçekleştirmek mümkündür.

Tazminat ödemekle yükümlü kılınan kişi bakımından değerlendirmek gerekirse; icra takibi başlatılmadan tazminatın karşı tarafa ödenmesi tazminat yükümlüsünün lehine olacaktır. Böylece icra takibi masrafları ve vekil varsa vekalet ücreti ödenmek durumunda kalınmaz. Boşanma davalarında maddi, manevi tazminat ve diğer talepler bakımından uzman bir boşanma avukatı ile görüşerek hukuki yardım almak haklarınızın korunması açısından sizin için en sağlıklı yol olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir