Gayrimenkul Hukuku
Trend

Tahliye Taahhütnamesi Örneği ve Şartları *2023

Tahliye taahhütnamesi kiraya verilen gayrimenkulünün belirli bir tarihte tahliye edilmesini sağlayan taahhütnamedir. Ev sahibi tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesini istiyorsa kiracısından buna ilişkin tahliye taahhütnamesi alması gerekir. Normal şartlarda kiracının tahliye edilmesi Türk Borçlar Kanunu’na göre belirli şartlara tabi kılınmış bulunmaktadır. Kanunun aradığı şartlar ve gerekçeler yoksa kiraya veren kiracıyı tahliye edemez. İşte bunun istisnası kiracıdan tahliye taahhütnamesi alınmış olmasıdır. Ancak bu tahliye taahhütnamesinin geçerli olması için de bazı şartları sağlaması gerekmektedir.

Türk Borçlar Kanunu
MADDE 352- Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Tahliye Taahütnamesi Şekli

Tahliye taahhütnamesi yazılı şekilde yapılmalıdır. Yani kiracının tahliyeye ilişkin beyanını, gayrimenkulün tahliye edileceği tarihi ve kiracının imzasını içeren bir tahliye taahhüdü imzalanmış olmalıdır. Sözlü olarak yapılan tahliye taahhüdünün hukuken bir geçerliliği bulunmamaktadır. Sözlü yapılan tahliye taahhüdünün tanıklar aracılığıyla ispatlanması da mümkün değildir zira yazılı olması kanunen şekil şartı olarak öngörülmüştür.

Adi yazılı şekil olarak tanımlanan boş bir kağıda taahhüt iradesinin yazılarak imzalanması haricinde bu tahliye taahhütnamesi noter kanalıyla da gerçekleştirilebilir. Tahliye taahhütnamesinin noter huzurunda yapılması kiracının imzayı inkar etmesi ya da taahhütnamede oynama yapıldığı gibi bir takım itirazlarının önüne geçecektir.

Tahliye taahhütnamesi doğrudan kira sözleşmesinin tarafı olan kiralayan veya onun tahliye taahhütnamesi imzalamakla yetkilendirdiği vekili tarafından imzalanmış olmalıdır. Tahliye taahhütnamesinin asıl kira sözleşmesini imzalayan kiralayanın eşi, çocukları gibi yakınları tarafından imzalanmış olması taahhüdün geçersiz olmasına sebep olacaktır.

Tahliye Sözleşmesi ve Kira Sözleşmesi Tarihi

Tahliye taahhüdü tarihi de taahhütnamenin geçerliliği bakımından çok önemlidir. Kanun tahliye sözleşmesinin kira sözleşmesinden sonra imzalanmış olmasını istemektedir. Önce kira sözleşmesi yapılmalı, tahliye taahhüdü ise gayrimenkulün tesliminden sonraki bir tarihte hazırlanmış olmalıdır. Buradaki amaç kiracının korunmak istenmesidir. Aksi halde kiraya veren sözleşmenin imzalanmasını taahhüdün imzalanması şartına bağlayabilir.

Uygulamada kira sözleşmesi ve tahliye sözleşmesi aynı anda düzenlense dahi kanuni şartı sağlamak adına tahliye taahhütnamesine ileriki bir tarihin atılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumu ispatlama külfeti kiracı üzerindedir ve taahhütnamenin kira sözleşmesi ile aynı anda veya öncesinde imzalandığı yine yazılı şekilde ispatlanmak durumundadır.

Tahliye Davası Süresi

Tahliyeye ilişin taahhütnamede belirtilen sürede taşınmazın tahliye edilmemesi halinde kiraya veren bu tarihten başlamak üzere 1 ay içerisinde tahliye davası veya icra takibi başlatabilecektir. Tahliye talepli icra takibi icra müdürlüğünde, tahliye davası ise sulh hukuk mahkemesinde açılmaktadır. Eğer kiraya veren tahliye tarihinden önceki bir tarihte kiracının taahhüt ettiği tarihte gayrimenkulü tahliye etmesini ihtar ederse 1 ay olan dava süresi 1 yıl olarak uzamaktadır.

Tahliye taahhüdünde belirtilen süreden itibaren 1 ayın geçmesi halinde artık kiraya veren taahhütnameye dayanarak tahliye talebinde bulunamaz, bir nevi verilen taahhüt geçersiz hale gelir. Bu durumda kiraya veren ancak genel tahliye koşullarına göre kiracısını tahliye edebilecektir. Örneğin kiracının kira bedelini ödemekte temerrüde düşmesi, bir kira döneminde iki veya daha fazla kez kira bedelini ödemekte gecikmesi gibi şartların varlığı halinde tahliye gerçekleşebilecektir.

Eğer Taahhüt Almadıysanız

Dediğimiz gibi bu durumlarda Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan diğer tahliye sebeplerine dayanarak hukuki yollar aramanız gerekecektir. Bununla ilgili olarak daha önce tahliye davası yazısı yazmıştık. O yazıya göz atmanız tavsiye ederiz.

Örneğin kiralananın bulunduğu binanın yeniden inşa edilecek olması, kiralayanın konut ihtiyacının hasıl olması gibi gerekçelerle tahliye taahhütnamesi olmasa da kiralananın tahliyesi talep edilebilmektedir. Bunun için gerekli şartların açıklandığı yazımızın linki aşağıdadır.

Tahliye davası hakkındaki yazımız: Tahliye Davası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tahliye Taahhütnamesi

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Aşağıda yazılı şekilde yapılacak bir tahliye taahhütnamesi örneği yer almaktadır. Bu metni boş bir a4 kağıda çıktı almak suretiyle kiracınıza imzalatarak tahliye taahhüdü alabilirsiniz.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Kiraya Veren :

Adres :

Kiralayan :

Adres :

Kiralananın Adresi :

Kira Söz. Tarihi :

Yukarıda ismi ve adresi yer alan kiraya verenden kiralamış olduğum yukarıda adresi bulunan taşınmazı …./…../….. tarihinde hiç bir koşul ileri sürmeksizin, boş ve sağlam olarak tahliye etmeyi; tahliyenin gecikmesinden kaynaklanan her türlü zarar, ziyan ile yargılama ve icra masraflarını hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın nakden ve peşin olarak kiralayana ödemeyi taahhüt ediyorum.

Tarih: …./…../…..

Kiralayan

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Tahliye Taahütnamesi nin tarih bölümü boşsa ve kiralayan bunu farketmemişse ev sahibi bu yeri sonradan doldursa bunu nasıl kanıtlıyıcam ? Ve bir soru daha sormak istiyorum. Kiracıyı geçerli bir sebep olmadan çıkarabiliyorlar mı sırf bu Taahütname var diye?

  2. Yeni bir ev alıyorum ev sahibi evde oturuyor. Tapu devir tesliminden sonra ne kadar oturma hakkı var birde sözleşme yapmam gerekir mi. Teşekkür Ederim!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir