Boşanma Hukuku
Trend

Anlaşmalı Boşanma *2023 Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanun’un 161 ve devamı maddelerinde çeşitli boşanma davası türleri arasında düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma yanında zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması da kanunda düzenlenmiş çeşitli boşanma davası türleridir. TMK 166/3’de düzenlenen anlaşmalı boşanma davası da bu dava türlerinden bir tanesidir. Peki anlaşmalı boşanma davası hakkında tüm merak edilenleri öğrenmeye hazır mısınız?

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma davasının boşanma avukatı hukuki desteği ile açılmasında hukuki yararınız vardır. Anlaşmalı boşanma evli çiftlerin boşanmanın tüm sonuçları hususunda ortak bir karara vararak mümkün olan en hızlı şekilde boşanmaları anlamına gelmektedir. En az 1 yıl sürmüş evliliklerde tarafların birlikte başvurmaları halinde anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştirmek mümkündür. Kanun bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunu varsaymaktadır. Ancak tarafların boşanmanın sonuçları hakkında anlaşmış olmaları, evliliğin üzerinden 1 yıl geçmiş olması ve hakimin tarafların yapmış olduğu boşanma protokolünü uygun bulması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Uygulamada bazı mahkemeler 1 yıl dolmuş olmasa dahi tanık dinlemek suretiyle boşanmaya karar verebilmekteler. Aslında kanunun amacına çok uygun olmayan bu boşanma hükmü taraflar temyiz etmediği için üst dereceleri mahkemelere gitmeden kesinleşebilmektedir. Ancak kural 1 yıllık sürenin dolmuş olmasıdır.

GÖZAT: Boşanma Davası Nasıl Açılır ve Gerekli Belgeler Nelerdir https://hukukmakalem.com/bosanma-davasi-nasil-acilir/

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Evliliğin 1 yıl sürmüş olması şartının gerçekleşmesi.
 • Tarafların boşanma hususunda anlaşmış olması.
 • Boşanmanın sonuçları hususunda protokol imzalanması.
 • Taraflardan biri veya iki taraf birden aile mahkemesine başvurması, protokolün mahkemeye sunulması.
 • Mahkeme tarafından duruşma günü verilmesi ve karar.
 • Gerekçeli kararın taraflara tebliği.
 • Temyizden feragat dilekçesinin verilmesi ya da temyiz süresinin dolması ile kararın kesinleşmesi.
 • Mahkeme tarafından nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunulması.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek isteyen çiftler öncelikle anlaşmalı boşanma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını değerlendirmeli ve anlaşmalı olarak boşanma şartlarını zorlamalıdırlar. Bunun en büyük sebebi anlaşmalı olarak boşanmanın diğer boşanma davalarına göre çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasıdır. Standart bir çekişmeli boşanma davası istinaf ve temyiz süreci ile birlikte yaklaşık olarak 2-3 yıl sürebilmektedir. Buna karşın anlaşmalı olarak boşanma davası ortalama bir ay içerisinde tüm aşamaları ile birlikte sonuçlanarak kesinleşebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer

Uzun süren yargılama aynı zamanda taraflar için de maddi külfet oluşturmaktadır. Dava sürecinde yapılan tebligatlar, bilirkişi ve tanık ücretleri, posta masrafları ve diğer yargılama giderleri dava ne kadar uzun sürerse o kadar artmakta ve tabi ki varsa tarafların kendi avukatlarına ödedikleri masraf ve ücretler de katlanmaktadır. Ancak anlaşmalı olarak boşanmada bu masraflar en az seviyeye inmektedir.

Anlaşmalı boşanma şartlarının hazırlanmasında avukatlar önemli bir rol oynamaktadır. Tarafların avukatları veya taraflardan herhangi birisinin avukatı her iki tarafla görüşerek anlaşmalı olarak boşanmanın sonuçları hakkında tarafları uzlaştırmak ve ortak sonucu bulmak için çalışmakta neticede tarafların mutabık kaldığı şartları protokole dönüştürerek hızlı bir şekilde boşanmanın neticelenmesini sağlayabilmektedirler.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davası diğer boşanma davaları gibi Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Ancak aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde boşanma davalarına bakmakla görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Bunun için açacağınız davayı bulunduğunuz yer nöbetçi aile mahkemesine veya yoksa asliye hukuk mahkemesine hitaben açmanız gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında yetkili mahkeme ise taraflardan herhangi birinin yerleşim yeri veya tarafların evlilik birliği süresince 6 aydan beri en son birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi yetkilidir. Ayrıca şunu da bilmenizde fayda var ki mahkeme kendiliğinden görevsizlik kararı verebilirse de karşı taraf itiraz etmeden yetkisizlik kararı veremez.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerden her ikisi tarafından veya bir tarafın açacağı davaya diğerinin de katılması suretiyle açılabilir. Genellikle eşlerin her ikisinin de imzası bulunan bir dava dilekçesi ile anlaşmalı boşanma davaları açılmaktadır. Davayı açan eş tarafından gerekli yargılama harç ve masrafları yatırılır.

Dava dilekçesi içeriğinde ise eşlerin artık evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunu, evliliğin üzerinden 1 yıl geçmiş olduğunu ve anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini beyan etmeleri yeterlidir. Anlaşmalı olarak boşanmada tarafların karşı tarafın kusurunu ispatlama mecburiyeti bulunmamaktadır. Ayrıca dava dosyasına boşanma hususundaki protokol de eklenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü dava açılırken dava dilekçesi ile birlikte veya daha sonra duruşmadan önce dava dosyasına boşanma protokolü sunulabilir. Anlaşmalı olarak boşanma protokolü her iki tarafında beyan ve imzalarını içermektedir. Protokol tek nüsha olarak hazırlanarak tarafların ıslak imzası ile mahkeme dosyasına sunulur.

GÖZAT: Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hakkında Bilmeniz Gerekenler https://hukukmakalem.com/anlasmali-bosanma-protokolu/

Boşanma protokolü içerisinde boşanmanın sonuçlarına ilişkin anlaşma maddeleri yer alır. Bunlar tarafların müşterek çocuğun velayetinin hangi tarafta kalacağı, velayet kendine verilmeyen tarafın çocukla nasıl kişisel ilişki kuracağı, kişisel ilişki gün ve saatleri, tarafların birbirinden maddi, manevi tazminat veya nafaka talebinin olup olmadığı, varsa ortak malların paylaşımına ilişkin hükümlerdir

Anlaşmalı boşanma protokolünü mahkeme, tarafların hazırladığı şekliyle kabul ederek boşanma hükmüne aynen geçirebileceği gibi tarafların ve çocukların menfaati için gerekli gördüğü değişiklikler de yapabilir. Bu durumda tarafların hakimin yapacağı değişiklikleri kabul etmesi ile boşanma gerçekleşir. Eğer tarafların hakimin protokole müdahalesini kabul etmezlerse dava reddedilir ve tarafların ya yeni protokol yapmaları ya da davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam etmeleri gerekir.

Dava Süreci

Boşanma davaları eğer çekişmeli ise 1 yıl ve daha fazla sürebilmekte; İstinaf ve Temyiz aşamaları ile bu süreç uzun yılları bulabilmektedir. Bu noktada anlaşmalı şekilde boşanma en hızlı sonuçlanan boşanma davası türüdür. Taraflar boşanmanın sonuçlarında anlaşmışlar ve protokol hakim tarafından kabul edilmiş ise tek celsede mahkeme boşanmaya karar verebilir. Öyle ki artık büyük şehirlerde hakimler anlaşmalı şekilde boşanma davaları için ayrı bir gün dahi vermeyip dilekçenin verilmesiyle aynı gün içerisinde boşanmayı gerçekleştirebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında istinaf, temyiz süreci de beklenmez; taraflar zaten mahkemenin verdiği karar konusunda mutabık olduklarından temyizden vazgeçme dilekçesi vererek bu süreleri beklemeden davanın kesinleşmesini ve nüfus kaydından da evli hanesinin hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlayabilmektedirler.

Davası Sonuçları

Diğer dava türlerinde verilen mahkeme hükmü ile anlaşmalı şekilde boşanma davasında verilen Aile Mahkemesi hükmü aynı niteliktedir ve tarafların boşanmaları ile birlikte velayet ve diğer maddi sonuçlar hakkında kesin hüküm teşkil eder. Örneğin boşanma protokolünde yer alan ve mahkeme hükmüne geçen tazminat ve nafaka hükümlerinde karşı tarafın riayet etmemesi yani ödemelerini gerçekleştirmemesi halinde ilama dayalı icra takibi başlatmak mümkündür.

Boşanma protokolüne genelde tarafların birbirlerinden her hangi bir alacak talepleri bulunmamakta ve taraflar birbirlerine başkaca tazminat, nafaka ve mal paylaşımı davası açmayacağını taahhüt etmektedir benzeri ifadeler eklenmektedir. Eğer böyle bir hüküm protokolde mevcutsa ve taraflarca imzalanmışsa artık anlaşmalı şekilde boşanma davasından sonra mal paylaşımı davası gibi boşanmanın maddi sonuçlarına ilişkin bir dava açılması mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davaları hakkındaki merak ettiğiniz diğer soruları bu yazının altına yorum yazarak veya iletişim bölümünden bizlere iletmeniz mümkündür. Anlaşmalı boşanma sorularınıza mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyoruz. Ayrıca anlaşmalı boşanma yazımızı faydalı bulduysanız ve çevrenizdeki diğer insanların da bu konuda bilgilenmesini istiyorsanız lütfen sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bu aynı zamanda sitemize de destek olmanız anlamına geliyor. Anlaşmalı boşanma yazımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

İlgili Makaleler

10 Yorum

  1. Merhabalar Makbule Hanım,

   Maalesef bulunduğunuz ildeki adliyenin yoğunluğuna göre süre değişebilmektedir.

 1. Eşim cezaevinde ve anlaşmalı boşanmak istiyorum.Karşılıklı hiçbir talep, nafaka isteğim yok ayrıca paylaşılacak hiç bir mal varlığımız da yok nasıl bir yol izlemeliyiz dilekçeyi nasıl hazırlamayı? Mahkemeye ben tek gidip basvurmam gerekiyor.

 2. 6 yıl önce anlaşmalı olarak boşandım fakat verilen sözler tutulmadı hakimin karşısında yemin edip söz verdiği halde önce oyaladı daha sonra inkar etti ne yapabilirim

  1. Verilen sözler, sözden ibaretse bir anlam ifade etmez. Ancak anlaşma protokolüne ya da mahkemenin hükmüne geçen hususlarsa ancak hukuken bir şey ifade edebilir.

 3. Eşimle aynı ilde değiliz onun da mahkemeye gelme şansı yok fakat boşanma protokolünü imzalamayı kabul etti anlaşma sağladık. Mahkemeye gelmeden boşanma gerçekleşmez mi yada nasıl bir yok izlemeliyiz

 4. Merhabalar! 7 senedir evliyiz ve 2 tane cocugumuz. Hiç bir konuda anlaşamıyoruz, sürekli her hafta, her ay kavga ediyoruz. Bu çileyi artık bitirmek istiyorum, anlaşmalı bosanma ile halledilebilir mi en kısa surede.? Teşekkür ederim.

 5. Merabalar anlasmali bosanma protokolu hazirlayarak basvuru yapip dava gunu aldik 17 aralikta mahkememiz var fakat protokol icerisine dugun takilariyla ilgili bir madde yoktu simdi karsilikli anlasarak bu paraninda bana verilmesini istiyorum. Yeni protokol hazirlayip mahkeme gunu goturup hakime sunsam herhangi bir problem cikarmi acaba

 6. Anlaşmalı boşanmadan sonra karara itraz edip dilekçe yazıp harçlar yatmazsa sonuç ne olur acaba

  1. Gül hanım, bu durumda yapılan istinaf başvurusu yapılmamış sayılır ve yerel mahkeme tarafından verilen karar kesinleşir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir