Bilişim Hukuku

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçları

Kredi kartı aracılığı ile işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu’nun “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı onuncu bölümünde yer alan 245. maddede düzenlenmiştir. Banka ve kredi kartının kötüye kullanılması başlıklı madde beş fıkradan oluşmakta, kredi kartı ile bağlantılı çeşitli fiillerin cezalandırılmasını öngörmektedir.

Kredi kartı ile bağlantılı bu suçlar kanunda temel anlamda üç kategori altında ele alınmıştır ve her biri için farklı ceza aralıkları düzenlenmiştir. Bunlardan ilki başkasına ait bir kredi kartının izinsiz kullanılması, ikincisi kredi kartı dolandırıcılığı suçu olarak da ifade edilen sahte kredi kartı üretilmesi, kopyalanması, satılması, devredilmesi, satın alınması, kabul edilmesi, üçüncüsü ise sahte olarak üretilen, kopyalanan kredi kartının kullanılmak suretiyle bir yarar elde edilmesidir.

kredi-kartinin-kotuye-kullanilmasi

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartını Kullanma

Türk Ceza Kanunu 245. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen suç, başkasına ait bir kredi kartının, rıza dahilinde veya rıza dışı elde edilmesi sonrası sahibinin bilgisi ve rızası dışında kullanılması neticesinde failin kendisine veya başkasına yarar sağlaması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu suça basit anlamda kredi kartının kötüye kullanması suçu da denilmektedir.

Örneğin işverenin işçisine işle ilgili bir takım harcamalar yapması için verdiği kredi kartından işçinin işle ilgisi olmayan, kendi şahsi işleri ve ihtiyaçları için harcamalar yapması halinde bu fıkrada düzenlenen suç meydana gelecektir.

Diğer bir örnekte de örneğin bir kimsenin kredi kartının ön ve arka yüzündeki bilgilerin ele geçirilmesi sonucu bu bilgiler için internet üzerinden alışveriş yapılması ya da mail-order yöntemi ile harcama yapılması halinde yine fail bu fıkraya göre cezalandırılacaktır.

Bu fıkrada düzenlenen fiil için öngörülen cezai yaptırım üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Suçun cezası iki yılın üzerinde olduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da hapis cezasının ertelenmesi söz konusu olamayacaktır.

Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme Satma Satın Alma

Kredi kartı kopyalama suçu veya kredi kartı dolandırıcılığı olarak da isimlendirilen bu suç ise aynı maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilmek suretiyle sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, mevcut kredi kartının kopyalanması halinde bu kartı üreten, satan, satın alan, devreden, kabul eden cezalandırılacaktır.

Örneğin haberlerde de sıkça rastlanan ATM’lerin kart yerleştirme kısmına konan bir casus apart aracılığı ile kişilerin kredi kartı bilgilerinin elde edilerek kartın kopyalanması halinde maddenin 2. fıkrasına göre fail cezalandırılacaktır.

Bu fıkrada yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde uygulanacak ceza kanunda üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Aynı şekilde ilk fıkradaki gibi bu durumda da hükmün açıklanmasının geri bırakılması yada hapis cezasının ertelenmesi mümkün değildir.

Sahte Banka veya Kredi Kartının Kullanılması

Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen suç herhangi bir maddi menfaat elde etmeden sadece kartın sahte olarak üretilmesi ya da devredilmesini cezalandırırken, üçüncü fıkrada sahte olarak üretilen, kopyalanan kredi kartının kullanılması suretiyle artık bir maddi menfaatine meydana gelmesi halinde devreye girmekte ve bu durumda suçun cezası değişmektedir.

Örneğin bir kimsenin başkasına ait kredi kartını sahte olarak ürettikten sonra bu kartla alışveriş yapması halinde artık suçun cezası değişecek ve kanunda öngörüldüğü şekliyle dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilebilecektir.

Kişisel Cezasızlık Halleri

Eğer yukarıda bahsedilen suçlar aşağıda sayılan kişiler arasında gerçekleştirilmişse cezalandırma yoluna gidilmemektedir. Bu kişiler arasındaki yakın ilişki nedeniyle gerçekleştirilen eylem suç olmaktan çıkmaktadır.

  • Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden biri tarafından,
  • Üstsoy veya altsoy veya bu derecede kayın hısımlarından biri tarafından
  • evlat edinen veya evlâtlık tarafından
  • Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden biri tarafından

Etkin Pişmanlık Hükümleri

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasındaki fiiller bakımından etkin pişmanlık mümkün değildir ancak ilk fıkraya giren bir eylem yani sahte olmayan bir kartın sahibinin rızası dışında harcama yapılması halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkündür.

Etkin pişmanlık hükümleri mağdurun zararın karşılanması şartı ile cezanın belirli bir oranın indirilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Burada zararın giderim tarihi önemlidir, çünkü kanun soruşturma öncesi, soruşturma aşaması ya da sonrası için değişik indirim oranları öngörmüş bulunmaktadır.

Kredi Kartı Suçlarında Avukatın Rolü

Gerek kredi kartının kötüye kullanılması gerek kart kopyalanması açısından kredi kartı aracılığı ile işlenen suçlarda mağdur veya şüpheli açısından avukatın rolü ve katkısı çok önemlidir. Çünkü kredi kartı suçları teknik vasıtalar aracılığı ile işlendiğinden ve bankanın aracı rolünün bulunması nedeniyle soruşturma ve kovuşturmanın yani yargılamanın akıbeti bakımından teknik bir takım ayrıntılar önem arz etmektedir. Bu nedenle bu suçla ilgili mağdur, müşteki ya da şüpheli, sanık konumunda olanların avukat desteği almasını tavsiye etmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir