Kişiler Hukuku
Trend

Evlat Edinme Şartları Nelerdir? *2024

Evlat edinme şartları nelerdir? sorusu, evlat edinmek isteyen kişilerce merak konusudur. Evlat edinme şartları; hukuk düzeninin öngördüğü şartlar ve usul dahilinde gerçekleştirilen, evlat edinen kişi ile evlat edindiği kişi arasında akdi soybağı kuran medeni hukuk kurumudur. Evlat edinme kurumu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 305’inci maddesi ile 320’inci maddesi arasında düzenlenmiştir. Buna ek olarak, ülkemizde evlat edinme işlemleri, aşağıda sıralanan mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir:

 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.305 – 320,
 • 5049 sayılı Çocukların Korunması Ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun,
 • Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük.

evlat edinme şartları

Evlat edinmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesini takiben, gerekli bilgi, belge ve evrakın tamamının Kuruma sunulması gerekir. Kurum, başvuru sahibi/sahiplerince ibraz edilen bilgi, belge ve evraka ilişkin inceleme ve denetleme yapar. Ardından, evlat edinme istemiyle dava yoluna gidilir. Prosedür işlerin eksiksiz tamamlanmasıyla birlikte, evlat edinme davası kısa sürede karara bağlanır. Bahse konu sürecin takriben bir yıla denk düşeceğini ifade edebiliriz.

Evlat edinme şartları nelerdir? başlığı altında özellikle belirtmek gerekir ki, sıkı şartlara ve resmi prosedüre bağlanmış olan evlat edinme şartları sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde yürütülmesi, hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle hak, menfaat ve zaman kaybı yaşanmaması adına titizlikle takip edilmesi için yetkin ve deneyimli bir aile hukuku avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır. Evlat edinme şartları için Avukat yardımı almak şart olmamakla birlikte, menfaatinize olacaktır.

Evlat Edinme Şartları

Evlat edinme şartları nelerdir? sorusunu; küçüklerin evlat edinilmesinde aranan şartlar, evlat edinenin karşılaması gereken şartlar ve evlatlığa dair şartlar olmak üzere üç başlıkta yanıtlamak açıklayıcı olacaktır.

Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aranan Şartlar

Küçüklerin evlat edinme şartları şartları şunlardır:

 • Gerçek kişi olmak,
 • Evlat edinen kişi ile evlatlık arasında aranan yaş farkını sağlamak (en az on sekiz yaş farkı olmalıdır.),
 • Bakım ve eğitim için aranan koşulu sağlamak (evlat edinen, evlat edinilecek küçüğe bir yıl boyunca bakmış ve eğitmiş olmalıdır.).

Evlat Edinenin Karşılaması Gereken Şartlar

Evlat edinene ilişkin şartlar şunlardır:

 • Tek başına evlat edinmede aranan yaş gerekliliğini karşılamak (Bekar bir kişi, ancak otuz yaşını doldurduktan sonra evlat edinebilir.),
 • Birlikte evlat edinmede aranan koşulları sağlamak (evlat edinenler, ancak otuz yaşını doldurduktan veya evliliklerinde en az beş yılı tamamladıktan sonra evlat edinebilir.),
 • Diğer eşin çocuğunu evlat edinmede aranan gereklilikleri karşılamak (evlat edinecek kişinin otuz yaşını doldurmuş olması veya asgari iki yıldır evli olması gerekir.),
 • Altsoyun menfaatinin zarar görmemesi (Kanun koyucu, TMK ilgili düzenlemesinde evlat edinme ile evlat edinen kişinin diğer çocuklarının menfaatine zarar gelmemesi gerektiğini hüküm altına almıştır.),
 • Eşlerin müşterek kararı (Eşler, ancak her ikisinin de ortak kararıyla evlat edinebilir. Evli bir kişi tek başına evlat edinmek istiyorsa, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli yoksun olması, diğer eşten en az iki yıldır haber alınamaması veya diğer eşle en az iki yıldır mahkeme kararıyla ayrı yaşaması şartlarından birini karşılaması gerekir.),
 • Ayırt etme gücüne sahip olmak (Kişi, ancak ayırt etme gücüne sahip olduğu takdirde evlat edinebilir.).

Evlatlığa Dair Şartlar

Evlat edinme şartları nelerdir? başlığı altında kaleme alınan makalemizde izaha muhtaç son husus ise evlatlığa ilişkin şartlardır. Evlat edinme şartları şunlardır:

 • Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, evlat edinilmesine rıza göstermelidir.
 • Yasal temsilcisinin muvafakati gerekir.
 • Anne ve babanın rızası aranır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir