İş Hukuku
Trend

İşyerinde Mobbing *2024 Mobbing Olmayan Durumlar

Mobbing nedir? sorusu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından; “işyerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar” şeklinde yanıtlanmıştır. Ancak, özellikle belirtmekte yarar var ki, işyerinde uygulanan her türlü olumsuz davranış mobbing değildir. Bahse konu davranışların bu (psikolojik taciz) kapsamında değerlendirilebilmesi için belirli unsurların varlığı gerekir. Söz konusu unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İşyerinde gerçekleşmelidir.
  • Üst tarafından asta yönelik olabileceği gibi, ast tarafından üste yönelik de uygulanabilir. Bununla birlikte, eşitler arasında da söz konusu olabilir.
  • Süreklilik göstermelidir.
  • Sistematik bir biçimde uygulanmalıdır.
  • Kasten icra edilmelidir.
  • Hedef kişinin sağlığında, mesleki durumunda veya kişiliğinde zarara neden olmalıdır.

iş yerinde mobbing

İş hukukunun temel mevzuatı olan 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçiye yönelik mobbinge dair sarih ve direkt bir düzenleme mevcut değildir; ancak, İş Kanunu’nun ve yerleşik Yargıtay içtihatlarının işçi haklarını koruma eğilimi gösteren yapısı, bu olguya neden olan birçok davranış şekline karşı da hukuki bir güvence teşkil eder. Bu bakımdan, İş Kanunu, işyerinde bu olgu söz konusu olduğunda, psikolojik taciz ile dolaylı da olsa ilişkilendirilebilecek çeşitli hükümleri doğru şekilde ihtiva eder.

Mobbing Olmayan Durumlar Nelerdir?

Mobbing nedir? sorusu, mobbing olmayan durumları açıklayarak da yanıtlanabilir. Belirttiğimiz üzere, işyerinde uygulanan her türlü olumsuz davranış psikolojik taciz değildir. Bunun için, yukarıda zikredilen unsurların mevcut olması gerekir. İşyerlerinde psikolojik taciz olgusu bazı durumlarda diğer olumsuz davranışlarla karşılaştırılabilmektedir ancak bunlar psikolojik taciz değildir.

Mobbing olmayan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Fiziksel şiddet, cinsel taciz veya hakaret niteliği taşıyan davranışlar, hukuki nitelikleri itibariyle farklı sonuçlar doğurur. Bahse konu davranışlar değildir.
  • Gelip geçici, tek seferlik ya da birden çok tekrarlanmış olsa dahi doğal iş yoğunluğuna ve strese bağlanabilecek, süreklilik göstermeyen olumsuz davranış, tutum, tartışma ve çekişmeler değildir.
  • İşyeri dışında cereyan eden davranışlar da işyerinde bu kapsamda değerlendirilmez.

Maruz kalınan durumun mobing olup olmadığı, bu olgu söz konusuysa hukuki ve cezai sürecin başlatılması ve takibinde deneyimli bir iş hukuku avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Mobbinge Karşı Hukuki Yola Başvurma

İşyerinde mobbinge maruz kalan ve bu psikolojik taciz nedeniyle yaşadığı zararlar hususunda yeterli farkındalığa sahip olmayan mağdur, bahse konu durumdan dolayı kendisini de suçlar ve sorumlu tutar. Bu psikoloji ise bu haksız duruma karşı başvurabileceği etkili bir hukuki yolun olmadığı kanaatine ulaşmasına neden olur.  Bu bakımdan, bu olgu karşısında hukuk mücadelesi verip vermemek konusunda genellikle kararlı bir duruş sergileyemez.

Öte yandan, mobbing mağdurunu hukuki yola müracaat etmekten alıkoyan bazı kaygılar da söz konusu olabilir. Mesela, yaşadığı bu durumun ispatı açısından yeterli kanıtların mevcut olmadığını düşünebilir. Bunun yanı sıra, hukuk mücadelesi vermenin pahalı bir yol olacağı gibi yaygın ve fakat yanlış bir kanaate sahip olabilir. Hukuki yolun neticelenmesinin uzun sürecek ve oldukça stresli geçecek bir sürece neden olabileceğini, bu iddiasının reddedileceğini düşünerek hukuki yola müracaat etmekten geri durabilir.

Mobbing mağduru, bir üst paragrafa zikredilen sebepler dolayısıyla hukuki mücadeleden kendisini alıkoyabilir. Ancak, bu yaklaşım, gerek söz konusu sebeplerin gerçekçi olmayışından, gerekse gelecekte çok daha ciddi ve ağır sonuçlarla karşılaşma ihtimalini kuvvetlendireceğinden dolayı son derece yanlıştır. Bu noktada, mobbing karşısında en doğru yaklaşım, iş hukuku üzerinde uzmanlık ve deneyim sahibi bir avukattan yardım alarak hukuk mücadelesi vermektir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir