Ceza Hukuku

Silahlı Örgüt ve Terör Örgütüne Üye Olma Suçu

Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, örgüt faaliyetleri kapsamında suç işleme, silahlı terör örgütüne üye olma eylemleriyle ilgili olarak ceza mevzuatımızdaki en temel düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” başlıklı 220. maddesidir. Mevzuatımızda ayrıca devletin güvenliğine karşı ve anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlarla ilgili örgüt faaliyeti kapsamında suç işlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu 314. maddesinde özel bir düzenleme daha bulunmaktadır. Yazımızda ceza kanunumuzda düzenlenen bu suç tiplerini ele alacağız.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinde kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurulması başlı başına bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Üye sayısı ve sahip olduğu araç gereçleri bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde örgütü kuran veya yönetenler iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Örgütün varlığını kabul edebilmek için en az üç kişiden oluşması gerekmektedir.

Örgütün faaliyetleri kapsamında suç işlenmesi halinde failler bu suçlara ilişkin olarak da ayrıca cezalandırılacaklardır. Örgütün yönetici ekibi işlenen her suçta fiile nsuçun icrasına katılmış olsunlar veya olmasınlar fail olarak cezalandırılacaklar, örgüt üyeleri ise sadece fiilen katıldıkları suçlar bakımından cezalandırılacaklardır.

Örgütün silahlı olması da kanunda bir ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir. Eğer suç işlemek amacıyla kurulan örgüt aynı zamanda bir silahlı örgütse, örgüt kurma, yönetme veya üye olmaya ilişkin verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar arttırılacaktır.

Silahlı Örgüte Üye Olma

Suç işlemek amacıyla kurulan örgütün yönetim kademesinde olmayıp da örgüte üye olan kişiler ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklardır. Örgütün mevcudiyeti bu suçun işlenmesi için yeterli olup fiilen bir suça karışmış olma şartı aranmamaktadır.

Silahlı örgüte üye olup da bu örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen suçun icrasına da bizzat katılan örgüt üyeleri örgüte üye olma suçu yanında ayrıca bu suçlara ilişkin olarak da yargılanacaklardır.

Silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler de örgüt üyesi olarak yargılanacak ancak verilecek ceza yarıya kadar indirilebilecektir. Örgüt adına suç işleme kavramı sadece silahlı örgütler bakımından geçerli olup silahsız örgütlerde örgüt adına suç işleyenler kanuni düzenleme gereği sadece işledikleri suç bakımından cezalandırılacak olup ayrıca örgüt üyeliğinden cezalandırılamayacaklardır.

Kanun örgüte üye olmamakla birlikte örgüt üyelerine yardım etmeye ilişkin de düzenleme içermektedir. Buna göre örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi örgüt üyesi olarak yargılanacak ancak hakkında verilen ceza hakimin takdirine göre üçte bire kadar indirilebilecektir.

Örgüt Propagandası Yapma

Suç işlemek amacıyla kurulan bir örgütün cebir, şiddet veya tehdit yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, bu yöntemlere katılmaya teşvik edecek söylemlerde bulunan diğer bir deyişle örgütün propagandasını yapan kişiler bir yıldan üç yıka kadar hapis cezası ile yargılanmaktadırlar.

Suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde ise verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Basın ve yayın organlarının kitlelere çok daha kolay bir şekilde ulaşabilmek özellikleri bakımından kanun koyucu böyle bir ağırlaştırıcı unsur öngörmüştür.

Terör Örgütü Kurma ve Terör Örgütüne Üye Olma

Türk Ceza Kanunu’nun 314. maddesinde aşağıda sayılan suçların işlenmesi amacıyla silahlı örgüt kurulmasına yönelik olarak özel olarak düzenleme yapılmıştır. Devletin güvenliğine karşı ve anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlarla ilgili olarak kurulan silahlı örgütler bakımından kanun 220. maddedeki düzenlemeye göre daha ağır yaptırımlar öngörmektedir.

Buna göre, aşağıda sayılan suçları işlemek amacıyla silahlı örgüt kuran veya yöneten kişiler  on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklardır. Silahlı terör örgütüne üye olanlar ise beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaktadırlar. Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesindeki örgüt suçuna ilişkin diğer hükümler burada da uygulanmaktadır.

Etkin Pişmanlık Hükümleri Nelerdir

Türk Ceza Kanun’unun 221. maddesinde örgüt suçlarına ilişkin bir takım etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler kimi zaman failin ceza almasını engellerken kimi zaman cezasında indirime gidilmesini sağlanmaktadır.

Örneğin soruşturma başlamadan ve örgütün amacı kapsamındaki suç işlenmeden önce örgütü dağıtan veya verilen bilgilerle örgütün dağıtılmasını sağlayan kurucu ve yöneticiler cezalandırılmayacaklardır.

Örgüte üye olan kişinin herhangi bir suça iştirak etmeden örgütten ayrılması ve durumu ilgili makamlara bildirmesi halinde hakkında cezaya hükmedilmeyecektir. Herhangi bir suça karışmamış örgüt üyesinin yakalanması sonrasında pişmanlık göstererek örgütün dağılmasına veya mensupların ortaya çıkartılmasına yardım edecek bilgiler vermesi halinde yine hakkında cezaya hükmolunmayacaktır.

TCK 221/4’te ise yukarıdaki anlatılanlardan farklı olarak örgüt faaliyeti kapsamında bizatihi suç işlenişine katılmış olan kişilerin etkin pişmanlık halleri düzenlenmiştir. Buna göre suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten, üye olan, üye olmaksızın örgüt adına suç işleyen veya yardım eden kişilerin örgüt faaliyeti kapsamında suça konu eylemi gerçekleştirmelerine rağmen pişmanlık duyarak teslim olmaları ve örgütü açığa çıkaracak bilgileri ilgili makamlarla paylaşmaları halinde örgüt kurma, yönetme, üye olma suçlarından cezalandırılmayacakları düzenlenmiştir. Elbette ki bu işledikleri suçlar bakımından cezalandırılmalarına engel değildir.

Aynı fıkrada ayrıca yukarıda sayılan ve suça konu eyleme bizatihi katılmış olan kişilerin yakalandıktan sonra pişman olmaları halinde örgüt suçundan verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılacağı hükmü yer almaktadır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bende daha yasım tutmuyodu kandırılarak uye oldum ama yakalandık herhangi bir suca karısmadk sımdı ise savcı ve mahkeme baskanı üyelikten ceza istiyor sizce durum ne olur yardımcı olursanız sevinirim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casibom