Ceza Hukuku

Trafik Para Cezasına Nasıl İtiraz Edilir ?

Karayolları Trafik Kanunu’na muhalefet eden eylemler bakımından gerçekleştirilen idari para cezaları trafik para cezası olarak tanımlanmaktadır. Trafik para cezaları sürücünün yüzüne karşı veya plakaya yazılabilmektedir. Her iki durumda da trafik para cezasına itiraz etmek mümkündür. Verilen karara karşı da itiraz kanun yolu açık bulunmaktadır.

Trafik Para Cezasının Tebliği

Ceza bazen sürücünün yüzüne karşı kesilmekte ve doğrudan tebliğ edilmekte, bazen de sürücünün gıyabında doğrudan plakaya yazılabilmektedir. Eğer ceza sürücünün yüzüne karşı verilmiş ve doğrudan tebliğ edilmişse cezanın kesildiği gün itibariyle itiraz süreleri devreye girecektir.

Hız cezaları, hatalı park cezaları gibi sürücünün doğrudan yüzüne karşı yazılmayan durumlarda ise gıyapta kesilen ceza ruhsat sahibinin kayıtlı adresine tebliğ edilmekte ve itiraz süreleri ise bu tebliğ ile başlamaktadır. Bu noktada önemli olan adres kayıt sisteminde kayıtlı olan adresin güncel olmasıdır. Eğer adresiniz güncel değilse eski adresinize tebligatın gitmesi ve muhtara tebliğ ile cezanızın itiraz edilemeden kesinleşmesi mümkün olabilmektedir.

İtiraz Yeri ve Süresi

Trafik para cezasına itiraz cezanın tatbik edildiği yer Trafik Mahkemesine, trafik mahkemesinin olmadığı yerlerde Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. Trafik para cezalarına itiraz süresi Kabahatler Kanunu gereği 15 gündür. Yüze karşı kesilen cezalarda süre cezanın tatbiki ile, adrese tebliğ edilen cezalarda ise süre cezanın tebliği ile başlar. Tebliği takip eden ilk gün 1. gün sayılır, sürenin sonu hafta sonuna veya resmi tatile denk gelirse tatilden sonraki ilk gün itiraz süresinin son günü kabul edilecektir.

Eğer trafik para cezası ile birlikte ehliyete el konulması, aracın bağlanması gibi bir uygulama da söz konusu ile artık Sulh Ceza Hakimliği yetkili olmaktan çıkar ve bu kararın iptali için 60 gün içerisinde idari yargıda İdare Mahkemesi’ne başvurmak gerekmektedir.

Başvuru Usulü

Sulh Ceza Hakimliği veya İdare Mahkemesi’ne yapılacak başvurular dava dilekçesi ile gerçekleştirilmektedir. Dava dilekçesi ekinde kimlik, sürücü belgesi ve ruhsat fotokopisi ile ceza tutanağının fotokopisi eklenebilir. Bunun yanında cezanın iptal edilmesini gerektirir her türlü delil, tanık, kamera kaydı bilgisi, görüntü, fotoğraf vs. dilekçe ekinde sunulabilir.

Mahkeme dava dilekçesi ve eklerini cezayı tatbik eden merciye tebliğ ederek hem cevaplarını hem de ceza işlemine ilişkin dayanak belgeleri, tutanakları vs. ister. Mahkeme gerekli görürse duruşma açıp, tanıkları dinleyebilir ve getirtilmesi gereken belgeleri ilgili kurumlardan celp ederek nihai kararını verir. Sulh ceza hakimliği tarafından verilen kararlara karşı itiraz kanun yoluna, idare mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı ise temyiz yoluna başvurmak mümkündür.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir