Tüketici Hukuku
Trend

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir? *2023

Mesafeli satış sözleşmesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesinde mesafeli sözleşmeler adıyla düzenlenmiştir. Mesafeli satış sözleşmesi yapısı gereği kanun koyucu dezavantajlı konumda bulunan tüketiciyi korumaya yönelik bir takım düzenlemeler getirmiş bulunmaktadır.

mesafeli satış sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

Mesafeli satış sözleşmesinin en önemli özelliği sözleşmenin hazırlık, müzakere ve anlaşma aşamalarında tarafların fiziki olarak bir arada bulunmuyor olmalarıdır. Sözleşmenin kurulmasına ilişkin bu görüşme süreci telefon görüşmesi, e-mail yazışması, online görüşme veya bir elektronik ticaret sitesi aracılığı ile gerçekleşebilir.

Örnek vermek gerekirse sosyal medyada hesabı bulunan bir butik giyim mağazasından yazışarak satın aldığınız kıyafet mesafeli satış sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmiş bir alışveriş olarak kabul edilir; kanunun mesafeli sözleşmeler için tüketiciye tanıdığı haklar devreye girer bu durumda devreye girer.

Mesafeli Sözleşmeye Bağlı Haklar

Satıcı veya sağlayıcı mesafeli satış sözleşmesinin kurulması aşamasında tüketiciyi yönetmelikte belirtilen hususlarda ve siparişin verilmesi halinde ödeme yükümlülüğü altına gireceği hususunda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu bilgilendirmenin yapıldığını ispat yükümlülüğü satıcı/sağlayıcı üzerindedir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm

Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca atıcı/sağlayıcı sözleşmenin kurulmasından itibaren taahhüt ettiği süre içerisinde hizmeti ifa etme veya ürünü gönderme yükümlülüğü altındadır, bu süre her halükarda 30 günü geçemez. 30 gün içerisinde ürünün tüketiciye ulaştırılmamış olması bir fesih sebebi olarak düzenlenmiştir.

Mesafeli sözleşmelerin en önemli özelliği tüketicilere cayma hakkı kapsamında ürünü iade etme hakkı tanımasıdır. Mesafeli satış sözleşmesi ile satın alınan bir ürünü tüketici hiçbir gerekçe sunmak zorunda kalmadan 14 günlük süre içerisinde cayma hakkını kullanarak ürünü iade edebilir. Bu durumda satıcı tüm masrafları kendisine ait olmak üzere ürünü iade almak ve tahsil ettiği ücreti iade etmek mecburiyetindedir.

Örneğin sosyal medya hesabı aracılığı ile satış yapan bir mağaza, bu kanaldan sattığı ürünleri 14 gün içerisinde iade alabileceğini açıklama kısmında bildirmek zorundadır. Bu bilgilendirmeyi yapmaması halinde tüketicinin 14 günle bağlı olmaksızın ürünü iade hakkı doğmaktadır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Yargı Yolu

Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleridir. Tüketici hakem heyeti ve Tüketici Mahkemeleri arasındaki ayrım uyuşmazlık konusu mal veya hizmetin ücretinin miktarına göre belirlenmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu Hakkında: https://hukukmakalem.com/tuketici-hakem-heyetine-basvuru/

Tüketici hakem heyetlerine şahıslar kendileri başvurabilecekleri gibi avukat aracılığı ile de başvurabilirler. Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlığın çözümü noktasında gerekirse ilgili delilleri toplayarak uyuşmazlığın esası hakkında karar verir. Mesafeli satış sözleşmelerinin çözümü için hakem heyeti Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğini tatbik edecektir.

Tüketici Hakeme Heyeti kararlarına karşı itiraz yolu açıktır. İtiraz üzerine dosya Tüketici Mahkemesi’ne gider ve bu itiraz üzerine mahkemenin vereceği karar kesin niteliktedir. Doğrudan Tüketici Mahkemesi’nde gerçekleştirilen yargılamalara karşı ise istinaf kanun yolu açıktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir